Algemene begraafplaats Den Helder

Profiel begraafplaats

De algemene begraafplaats van de gemeente Den Helder bestaat ruim vierhonderd jaar en is een van de oudste begraafplaatsen van Nederland. De oudste kaart waarop de begraafplaats is te zien dateert uit 1606 en de oudste grafzerk is van 1672. Het historische deel van de begraafplaats is van grote cultuurhistorische waarde vanwege de ouderdom en omdat er een aantal belangrijke personen uit de historie van Den Helder begraven ligt.

De 19de eeuwse gebouwen vertonen stijlkenmerken van de Amsterdamse school en de slingerende paden in het plantsoengedeelte zijn tuinontwerpen van architect L.A. Springer.

De urnenmuur is zeer uitgebreid maar ook is er de mogelijkheid voor het plaatsen van urnen in het gedachtenispark. Door de aanplant van diverse bomen krijgt het gedachtenispark en het intieme strooibos een sfeervolle aanblik en is de algemene begraafplaats ook als wandelpark aantrekkelijk.

In 2012 is de begraafplaats uitgebreid op het voormalig volkstuinencomplex direct grenzend aan de begraafplaats. Zo is ruimte ontstaan voor ongeveer 240 kindergraven en 400 huurgraven (waaronder Islamitische graven). De mogelijkheid tot Joods begraveb bestaat al. Op deze wijze biedt Den Helder aan alle bewonersgroeperingen ruimte voor het begraven van hun dierbaren in de eigen gemeente.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
Soort graven
 • Algemene graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • islamitisch
  • joods
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Wist u dat:

De monumentencommissie adviseert om enkele onderdelen van de algemene begraafplaats aan te wijzen als gemeentelijk monument? Het gaat hierbij om:

# de historische grafvelden (afdeling G, R, A en F): bijzonder zijn de kruisvormige padenstructuur en alle historische gedenkstenen uit de vorige eeuwen;

# de Joodse begraafplaats: vanwege de aanleg, de gedenkstenen en de twee graven met een ijzeren sierhek;

# de uitbreiding van architect Springer uit de jaren '20 van de 20e eeuw: de padenstructuur in Engelse landschapsstijl en de grotere herdenkingsmonumenten springen hier in het oog.

Wist u dat:

De algemene begraafplaats een veld met oorlogsgraven heeft en een ereveld voor de slachtoffers van de bombardementen op Den Helder?

Wist u dat:

De algemene begraafplaats enkele tientallen monumenten heeft die de moeite van het bezichtigen waard zijn? Zo is het Addermonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan slachtoffers van de ramp met marineschip Zr.Ms. Adder in 1882, schoongemaakt en opgeknapt: daardoor zijn alle letters nu weer leesbaar.

Openingstijden

De begraafplaats is dagelijks geopend van 8.00 - 17.00 uur.
De begraafplaatsbeheerder is op werkdagen te bereiken van 9.00 - 16.00 uur. Telefoon: 0223-678951 of 06-5139574

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1060.55
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 2605.55
Onderhoud graf voor de looptijd
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 3.666,10
Omgerekend op jaarbasis * 183,31

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 118,70
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.314,30
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.433,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 143,30
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 143,30

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk

Aantal urnen per graf:
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 5 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 118,70
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.314,30
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.433,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 143,30
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 143,30

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk

Aantal urnen per nis:
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 5 jaar

Verstrooien as 106,15

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Algemene begraafplaats Den Helder
Kerkhoflaan 4
1783 AV Den Helder
Contact
Team Wijkbeheer
Dhr. E. Sietsma
T: 0223-678951 of 06-51389574
Klik hier voor een routebeschrijving