Begraafplaats Elzenhof

Profiel begraafplaats

Het overlijden van iemand uit de familie of vriendenkring confronteert de nabestaanden vrijwel ogenblikkelijk met het regelen van de teraardebestelling of crematie. Allesbehalve een benijdenswaardige taak in de periode die wordt gekenmerkt door droefenis en verdriet. Bijna altijd schakelt de familie een begrafenisondernemer in. Deze draagt op deskundige wijze zorg voor de gehele uitvaart. Ook het contact met de begraafplaats rond een overlijden wordt dan als regel door het uitvaartbedrijf gelegd. 

Steeds meer mensen echter oriënteren zich al in een eerder stadium op de vraag hoe zij in de toekomst hun uitvaart geregeld zouden willen zien. Vragen over de gewenste laatste rustplaats, de begraafrechten, de termijnen, plaatsing van gedenktekens, onderhoudskosten en dergelijke zijn geen onbelangrijke zaken. Deze pagina geeft beknopte informatie over de mogelijkheden van begraven en bijzetten op de twee gemeentelijke begraafplaatsen in Harderwijk: Oostergaarde en de Elzenhof. U mag deze tekst tevens beschouwen als uitnodiging voor een persoonlijk - vertrouwelijk - gesprek met de begraafplaats(en)beheerders Smienk of Zuurveld.

U bent welkom op begraafplaats Oostergaarde, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op begraafplaats de Elzenhof tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via tel.
0341 411 130.

Oostergaarde en Elzenhof
Harderwijk heeft sinds 2003 twee gemeentelijke begraafplaatsen. Op de begraafplaats Oostergaarde was geen ruimte meer, nieuwe graven worden in principe alleen uitgegeven op de begraafplaats de Elzenhof. Bijzetting in een reeds bestaand graf, het plaatsen van urnen en dergelijke is mogelijk op beide begraafplaatsen. De voorschriften en ook de tarieven van beide begraafplaatsen zijn hetzelfde. beide begraafplaatsen in Harderwijk zijn in beheer van de gemeente. De gemeente legt er een eer in de verzorging en begeleiding van de begrafenis op een waardige wijze te regelen. Dat geldt ook voor de jaren na de dag van de teraardebestelling. U hoeft u zich geen zorgen te maken over het onderhoud van de graven en de daarop geplaatste gedenktekens. De begraafplaatsbeheerder kan deze zorg desgewenst van u overnemen.

Grafmonumenten
Voor het plaatsen van een grafsteen is vooraf een vergunning van de gemeente nodig. Gedenktekens en beplanting moeten namelijk aan enkele voorschriften voldoen. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de beheerder van de begraafplaats. Ook begrafenisondernemers en makers van gedenktekens zijn nauwkeurig op de hoogte van de voorschriften. Zij kunnen eventueel bij de begraafplaatsbeheerder voor u de vergunning aanvragen.

Grafbeplanting
Het geheel of gedeeltelijk inplanten van een graf is toegestaan. De beplanting mag echter niet hoger worden dan 1,20 meter. Om de keuze van passende beplanting te vergemakkelijken zijn op de begraafplaatsen enkele model-graftuintjes aangelegd. Ook zijn er voorbeelden van grafmonumenten te bezichtigen. De begraafplaatsbeheerder kan u desgewenst met deskundig advies terzijde staan.

Urnenmuur
Harderwijk heeft geen crematorium. Na een crematie elders kan de urn van de overledene wel in Harderwijk in een nis worden bijgezet. Op beide begraafplaatsen zijn urnenmuren aanwezig. Ook bestaat de mogelijkheid om de urn te laten bijzetten in een graf of kelder. De gemeente Harderwijk verleent hiervoor rechten voor 10 jaar, telkens met 5 jaar te verlengen, of voor onbepaalde tijd. 

Het verstrooien van as
De begraafplaatsen beschikken over een speciaal veld voor het uitstrooien van de as van de overledene. Wilt u de as elders verstrooien op grond waarvan u zelf niet de eigenaar bent, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar. Verder is het verstandig rekening te houden met de doelstelling van het uitgekozen terrein, nu en in de toekomst. Voor informatie over asverstrooiing kunt u contact op nemen met de/het desbetreffende begraafplaats of crematorium.

Algemeen of particulier graf
Een van de belangrijkste beslissingen bij het regelen van een begrafenis is de keuze van een graf. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
- een particulier graf
- een algemeen graf
Een particulier graf biedt een ruimte voor twee personen en wordt daarom ook familiegraf genoemd. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van tien jaar, twintig jaar, dertig jaar of voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van een periode kan deze telkens met vijf jaar worden verlengd. Kenmerkend voor zo’n particulier (familie-)graf is dat de rechthebbende bepaalt wie er in begraven mag worden. Wie kiest voor een particulier graf is verplicht om jaarlijks het onderhoudstarief te betalen. De gemeente stuurt u hiervoor jaarlijks een aanslag. Het is echter ook mogelijk het bedrag voor een periode vooruit te betalen of af te kopen. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de plaats van een graf uit te zoeken. Dit kan door de nabestaanden van een overledene, maar ook aan de wens om de plek van het graf vooraf te reserveren/kopen wordt geregeld medewerking verleend. 

In een algemeen graf worden meerdere personen begraven. Wie dat zijn bepaalt de gemeente. De overledenen zijn dus vrijwel nooit familieleden. Het naderhand bijzetten van nabestaanden in dezelfde grafruimte is niet mogelijk. Ook mag er op het graf geen gedenkteken of beplanting worden geplaatst. Een algemeen graf wordt in principe gedurende tien jaar in stand gehouden, en daarna eventueel hergebruikt. Wie kiest voor een algemeen graf moet er dus rekening mee houden dat zo’n graf over tien jaar niet meer bestaat. Het is verstandig daar vooraf goed over na te denken. Bij een algemeen graf worden alleen de rechten voor begraven in rekening gebracht.

Mogelijkheden

Soort graven
  • Algemene graven
  • Particuliere graven

Openingstijden

Beide gemeentelijke begraafplaatsen Oostergaarde en Elzenhof zijn de gehele week geopend van zonsopkomst tot zonsondergang. Voor begrafenissen en bijzettingen zijn de begraafplaatsen open van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Eventuele andere tijden worden aangemerkt en berekend als buitengewone uren.

Tarieven 2019

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 928
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 0
Onderhoud graf voor de looptijd 0
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 928,00
Omgerekend op jaarbasis * 92,80

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar


Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/vhosts/begraafplaats.nl/httpdocs/wp-content/themes/lob/rates/private.php on line 13
Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 928,00
Overige eenmalige kosten 554,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Onderhoud graf voor de looptijd 75,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.557,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 155,70
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 151,95

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 0 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 304,00
Overige eenmalige kosten 113,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 75,30
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 492,30
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 98,46
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 90,93

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 0 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar


Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/vhosts/begraafplaats.nl/httpdocs/wp-content/themes/lob/rates/columbarium.php on line 13
Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 378,00
Overige eenmalige kosten 113,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Onderhoud nis voor de looptijd
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/vhosts/begraafplaats.nl/httpdocs/wp-content/themes/lob/rates/columbarium.php on line 67
75,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 566,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 113,20
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 105,70

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 0 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Verstrooien as 304,00

asverstrooien op afspraak met/zonder familie door de familie of door de beheerder.

* bij minimale looptijd

  • Voor de complete prijslijst, neem contact op met de begraafplaats.

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats Elzenhof
Walstein 99-101
3848 AP Harderwijk
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving