Begraafplaats St. Barbara

Profiel begraafplaats

Een begraafplaats die leeft!

In een prachtige omgeving aan de oostkant van Utrecht ligt de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Barbara. Naast vele gewone Utrechters hebben bisschoppen, pastoors, religieuzen, zigeuners en Polen er hun laatste rustplaats gevonden. De negentiende-eeuwse neogotische kapel met bijgebouwen in dezelfde stijl zijn blikvangers op de begraafplaats. Lommerrijke lanen en tal van kunstzinnige gedenktekens geven de plek een unieke uitstraling.

St. Barbara trekt dan ook niet alleen mensen die overledenen gedenken maar ook velen die komen genieten van de intieme, parkachtige sfeer. De bijzondere grafmonumenten in het uitbundige groen maken dat deze ‘dodenakker’ leeft!
 

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Muziek installatie
 • CD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Gelijke rechten
In 1796 kwam er een einde aan de overheersende positie van de protestantse kerk in Nederland en kregen alle confessies gelijke rechten. Tijdens de twee hieraan voorafgaande eeuwen, die van de Republiek der Verenigde Nederlanden, moesten de Utrechtse katholieken hun overledenen noodgedwongen begraven in en bij geprotestantiseerde kerken, zoals de Domkerk, de Geertekerk en de Nicolaïkerk. Na 1796 kregen katholieken eigen begraafplaatsen.
Biltstraat
In 1818 vroeg de pastoor van de parochie Buiten Wittevrouwen - de latere Biltstraatparochie - de gemeente Utrecht toestemming om een kerkhof aan te leggen voor zijn parochianen. Nadat dit verzoek datzelfde jaar nog werd ingewilligd, konden rooms-katholieke overledenen uit de parochie worden begraven op het nieuwe kerkhof achter hun kerk, toentertijd nog ruimschoots buiten de bebouwde kom gelegen. De begraafplaats werd later de begraafplaats voor alle Utrechtse parochies. Rond de jaren zestig van de negentiende eeuw ontstond door ruimtegebrek de noodzaak om een andere locatie voor het Utrechtse katholieke kerkhof te vinden. De nieuwe begraafplaats kwam aan de Biltstraat. De inwijding vond plaats op 30 april 1875. Het kerkhof kreeg de naam ‘St. Barbara’, genoemd naar de beschermheilige van de stervenden en beschermster tegen een onvoorziene dood.
Rijksmonument
Ten tijde van de inwijding in 1875 stonden er drie neogotische gebouwen op de begraafplaats, ontworpen door architect Alfred Tepe. In 1880 verrees naast de directeurswoning, lijkenhuis en wachtkamer een neogotische kapel, eveneens naar een ontwerp van Tepe en voorzien van gebrandschilderde ramen van Willem Mengelberg jr. en Henricus Kocken. De ruimte onder het verhoogde koor, dat ongeveer naar het oosten is gericht, werd grafkelder voor aartsbisschoppen. Ook aan de zuidkant kwam een kelder, aanvankelijk bedoeld voor overleden priesters, maar later bestemd voor de Zusters van de Liefde (van Tilburg).
De kapel werd in 1881 ingewijd en is in 1994 volledig gerestaureerd. In 2002 kreeg het schip van de kapel twee nieuwe glas-in-lood ramen naar een ontwerp van Henricus Kocken. Ze maakten een reeks van in totaal zes ramen compleet. Samen met enkele dienstgebouwen staat de kapel geregistreerd als rijksmonument.
Verval en herstel
Rond 1950 waren er plannen om een tweede begraafplaats te openen omdat de tot dan toe benutte oppervlakte na 75 jaar te klein was geworden. Besloten werd echter om over te gaan tot herindeling van de bestaande ruimte.
De eerste helft van de jaren vijftig vormde voor het kerkhof een bestuurlijk en financieel een dieptepunt. De directeur kreeg ontslag en werd veroordeeld wegens fraude. Door verwaarlozing tijdens de moeizame periode in de jaren vijftig, begonnen rond 1960 de gebouwen allerlei gebreken te vertonen. Het begraafplaatsbestuur dacht er zelfs over om de kapel af te breken en op dezelfde plek een nieuwe aula te bouwen. Bijtijds kwam echter geld beschikbaar om de ergste nood te lenigen. In de jaren negentig werd een groot vernieuwings- en herstelprogramma ter hand genomen. Onderdeel daarvan was een volledige restauratie van de kapel en de bouw van twee nieuwe ontvangruimtes, de Willibrordkamer en de Maartenkamer, genoemd naar de eerste bisschop ter plaatse en de stadspatroon.

Openingstijden

Van 1 april tot 1 oktober

Maandag    10.00 uur tot 17.30 uur

Dinsdag      10.00 uur tot 17.30 uur

Woensdag  10.00 uur tot 20.00 uur

Donderdag  10.00 uur tot 17.30 uur

Vrijdag         10.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag     10.00 uur tot 16.30 uur

Zondag       10.00 uur tot 16.30 uur

Van 1 oktober tot 1 april 

Dagelijks van 10.00 uur tot 16.30 uur 

Tarieven 2018

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1083
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur
Onderhoud graf voor de looptijd 345
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 1.428,00
Omgerekend op jaarbasis * 95,20

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 15 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 15 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 635,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 2.050,00
Onderhoud graf voor de looptijd 702,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 3.387,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 169,35
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 100,55

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 298,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 864,00
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 351,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.513,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 151,30
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 90,55

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: jaar

Verstrooien as 158,00

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats St. Barbara
Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving