Begraafplaats St. Martenstsjerke

Profiel begraafplaats

De begraafplaats rondom de kerk wordt beheerd door de kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk. Er bevinden zich 541 graven op het kerkhof, waarvan er 323 zijn uitgegeven. Er zijn dus nog voldoende plaatsen beschikbaar.

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • ASBESTEMMING
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • protestants
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Omstreeks het jaar 1160 is hier een kerk gebouwd, gewijd aan St. Maarten. De kerk werd gesticht op de eigen grond van een naastgelegen adellijke familie. Rond de kerk kwam het kerkhof, omringd door een weg met een haag. Bij een begrafenis werd het lichaam driemaal rond de kerk gedragen. In de twintigste eeuw is dat beperkt tot eenmaal.

Aan de noordoostzijde lag legen de haag een terrein dat ook tot de kerk behoorde en elders wel Vrijhof heet. Er werd markt gehouden. Het is later bij het aangrenzende weiland getrokken.

Tot het midden van de achttiende eeuw lagen er op de overgang van de beide toegangswegen naar het kerkterrein roosters om vee te keren. Na de grote restauratie van de jaren 1938-1947 werd de oostelijke toegangsweg afgesloten. Op de zuidwestelijke toegang werd een monumentaal ijzeren hek geplaatst. De herkomst is onbekend. Voor die tijd stond er een houten hek.

Tussen ringweg en kerkhof lag tot 1717 een wal van aarde, die toen vervangen werd door een haag. Deze verdween voor het grootste deel in 1917. Alleen aan de westzijde is de haag bewaard gebleven. De weg is oorspronkelijk wellicht onverhard geweest, maar toen ze in 1752 bedekt werd met schelpengruis was ze met steen geplaveid. De adel en de geestelijken werden begraven in de kerk, alle anderen tot de zeventiende eeuw op het kerkhof. Toen lieten zich ook rijke boeren en burgers in de kerk begraven. Bij elk huis hoorden twee graven. In de kerk werd begraven onder zerken, op het kerkhof kwamen pas laat gedenktekens, eerst meestal van hout, maar in de loop van de negentiende eeuw steeds meer van steen. De koster onderhield het kerkhof en maaide het. Het gras mocht hij hebben. Verder deed de begraafplaats dienst als een speeltuin voor de kinderen en werd hij gebruikt voor het kaatsen.

Na 1828 mochten er volgens de landelijke richtlijnen geen mensen meer worden begraven in de kerk. Vanaf die tijd werd iedereeen begraven op het kerkhof.

Van 1545 tot 1743 was er voor de berging van botten een knekelhuis. Dat was een laag stenen gebouwtje dat aan de bovenkant bedekt was met hout. In 1882 kwam er een baarhuisje, dat gebruikt werd voor de opslag van spullen. Ook werden er onbekenden, drenkelingen etc. tijdelijk ondergebracht, totdat bekend was wat hun identiteit was. Daarna werden ze begraven.

Openingstijden

De begraafplaats is dagelijks toegankelijk.

Tarieven 2018

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf PM
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 350.00
Onderhoud graf voor de looptijd 500.00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 850,00
Omgerekend op jaarbasis * 42,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Het grafdelven etc gebeurt door derden

Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 350,00
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 500,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 850,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 42,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 21,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats St. Martenstsjerke
Tsjerkebuorren 1
8635 MC Boazum
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving