LOB 25 jaar
De laatste twee nummers van jaargang 2020 voor €7,50

Het magazine De Begraafplaats belicht achtergronden, issues en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begraven. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar in de eerste week van februari, april, juni, augustus, oktober en december. De Begraafplaats is in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste vakblad in de uitvaartbranche. Meer informatie

Ik neem een abonnement op De Begraafplaats en ontvang dit jaar nog drie nummers (oktober en december)

    Kennismakingsabonnement De Begraafplaats
    Verzendadres De Begraafplaats


    Factuuradres (indien afwijkend)


    De Begraafplaats verschijnt zesmaal per jaar. Opzegtermijn: drie maanden voor het verloop abonnement.

    U ontvangt een bevestiging van uw abonnementsaanvraag.