Vakblad De Begraafplaats zoekt contact met

De redactie van De Begraafplaats zoekt contact met:

  • Begraafplaatsen die getroffen zijn door de overstromingen half juli jl.
  • Begraafplaatsen die begraven op zondag en daar goede ervaringen mee hebben.
  • Begraafplaatsen die regelmatig met succes grafmonumenten ter hergebruik aanbieden en daarbij samenwerken met regionale steenhouwers.

Kunt en wilt u over een van deze onderwerpen meepraten en door de redactie van De Begraafplaats worden geïnterviewd ten behoeve van een artikel hierover, neem dan contact op met de hoofdredacteur Anja Krabben via mail mail@anjakrabben.nl of bel 06 46 124 803.