Agenda

1. Mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 21 november 2019

4. Jaarverslag 2019

5. Bestuurssamenstelling
5.1   Voorstel aan ALV tot benoeming van nieuwe voorzitter, mevr. Anja Vink (secretaris – wnd. voorzitter / RK Begraafplaats Buitenveldert)
5.2   Voorstel aan ALV tot benoeming van nieuwe secretaris, dhr. Tonnie Homan (algemeen bestuurslid / gemeente Almelo)
5.3   Voorstel aan de ALV tot benoeming van algemeen bestuurslid, dhr. J. Zuijdwijk namens de Rooms Katholieke Kerk
5.4   Beëindiging functie als algemeen bestuurslid, mevr. Mieke Verkuil (algemeen bestuurslid / Essenhof, gem. Dordrecht)

6. Bedrijfsbureau
6.1    Beëindiging dienstverband Wim van Midwoud en Bartho Hendriksen
6.2    Nieuwe medewerkers: Saskia Kosterman managementassistent, Esther Kooistra consulent en Igle Weidenaar consulent

7. Financiën
7.1    Jaarrekening 2019  + verslag Financiële Commissie
7.2    Vacature lid Financiële Commissie
7.3    Conceptbegroting 2021

8. Kort verslag lopende zaken
8.1    Structureel overleg Platform Uitvaartzorg (overlegorgaan van vrijwel alle bij uitvaarten betrokken organisaties)
8.2    Rapport ‘Onderzoek naar de praktijk van grafruimingen’
8.3    Voortgang vernieuwing Wet en Besluit op de lijkbezorging / beoogde rol Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Ombudsman)
8.4   Standpunt LOB ‘Rapport Heerts’: Eindrapportage inventarisatie ‘kwaliteitsborging uitvaartdienstverlening’ (Dela, Monuta, Yarden)

9. Kwaliteitstoets 2019-2020; resultaten en analyse

10. Handleidingen LOB

11. Statuten LOB

12. Rapport ‘De Begraafplaats van de Toekomst’

13. Boek ‘Het Begraafplaatsgevoel’

14. Rondvraag en afsluiting

Toelichting conceptagenda

Lees meer