De redactie van De Begraafplaats zoekt contact met …

… die iets kunnen vertellen over de plannen voor een resomator op uw begraafplaats.
Resomeren is voorlopig nog niet toegestaan in Nederland. De verwachting is dat de nieuwe Uitvaartwet hierin wel gaat voorzien en dus resomeren wettelijk mogelijk wordt. Daarop vooruitlopend zijn op diverse begraafplaatsen – soms al vergevorderde – plannen voor de installatie van een resomeer-installatie, oftewel resomator. Heef u plannen in die richting? Of heeft u bijvoorbeeld al het vergunningstraject opgestart of is er een verbouwing voor nodig?

… die iets kunnen vertellen over de contacten met uitvaartondernemers.
Het aantal uitvaartondernemingen is sterk toegenomen de laatste jaren en dan gaat het hierbij voornamelijk om kleine uitvaartondernemingen, veelal eenmanszaken (zzp’ers). Dit betekent dat begraafplaatsen met steeds meer verschillende uitvaartondernemingen te maken krijgen. Sommige hebben elke week een uitvaart op uw begraafplaatsen, andere ziet u wellicht slechts 1 of 2 keer per jaar. Dat kan behoorlijk lastig zijn. Hoe houd je (goed) contact met alle uitvaartondernemers? Hoe maak je nieuwe, onervaren uitvaartondernemers snel wegwijs op de begraafplaats? Schept het ook kansen? Met hoeveel verschillende uitvaartondernemers heeft u op uw begraafplaats te maken? En hoeveel daarvan zijn zzp’ers?

Kunt en wilt u over een van deze onderwerpen meepraten? En wilt u door de redactie  van De Begraafplaats worden geïnterviewd ten behoeve van een artikel hierover? Neem dan contact op met de hoofdredacteur Anja Krabben via:

Scriptie Dirco Kok

In De Begraafplaats van februari 2022 heeft Dirco Kok een samenvatting van zijn thesis geschreven. Wilt u zijn volledige eindscriptie Unlocking the potentials of green urban cemetaries lezen? Stuur dan een bericht aan de LOB met het verzoek om deze eindscriptie.

Overzicht van planten die slecht, matig en goed tegen droogte kunnen

Beplanting en droogte begraafplaats Engweg (pdf-bestand)