Artikelen over grenzen en grensoverschrijding op de begraafplaats

Deze artikelen zijn eerder verschenen in De Begraafplaats. U kunt de artikelen downloaden als PDF.

Het artikel van Pauline Prior over de 17e-eeuwse begraafplaatsen Jodensavanne en Cassipora in de jungle van Suriname, die vanwege hun uitzonderlijke universele waarde onlangs door UNESCO zijn aangewezen tot Werelderfgoed:

Bijzondere historie in de jungle van Suriname (december 2019).

De redactie van De Begraafplaats zoekt contact met begraafplaatsen …

… die hebben meegedaan (of juist niet) aan het Nationale Bloembollenweekend afgelopen 7 en 8 oktober.
Het nationale bloembollenweekend heeft als doel om het planten van biologische bloembollen in het najaar te promoten en te zorgen dat hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel hebben. Door op deze manier aandacht te besteden aan bloembollen, hoopt de organisatie de neergang in biodiversiteit om te kunnen buigen. Heeft u meegedaan aan dit weekend? En zo ja, welke activiteiten waren dat en hoe is dat bevallen? Of heeft u juist niet meegedaan en had u daar een specifieke reden voor?

… die iets kunnen vertellen over de plannen voor een resomator op uw begraafplaats.
Resomeren is voorlopig nog niet toegestaan in Nederland. De verwachting is dat de nieuwe Uitvaartwet hierin wel gaat voorzien en dus resomeren wettelijk mogelijk wordt. Daarop vooruitlopend zijn op diverse begraafplaatsen – soms al vergevorderde – plannen voor de installatie van een resomeer-installatie, oftewel resomator. Heef u plannen in die richting? Of heeft u bijvoorbeeld al het vergunningstraject opgestart of is er een verbouwing voor nodig?

Kunt en wilt u over een van deze onderwerpen meepraten? En wilt u door de redactie  van De Begraafplaats worden geïnterviewd ten behoeve van een artikel hierover? Neem dan contact op met de hoofdredacteur Anja Krabben via:

Scriptie Dirco Kok

In De Begraafplaats van februari 2022 heeft Dirco Kok een samenvatting van zijn thesis geschreven. Wilt u zijn volledige eindscriptie Unlocking the potentials of green urban cemetaries lezen? Stuur dan een bericht aan de LOB met het verzoek om deze eindscriptie.

Overzicht van planten die slecht, matig en goed tegen droogte kunnen

Beplanting en droogte begraafplaats Engweg (pdf-bestand)