Doodgaan hoort bij het leven. Misschien wat confronterend, maar toch verstandig om een moment stil te staan bij het levenseinde. Wellicht heeft u al een uitgesproken voorkeur voor wat er allemaal moet gebeuren na uw overlijden, of misschien maakt het u allemaal niet zoveel uit. Weet in ieder geval dat de familieleden die achterblijven graag willen weten hoe u hierover denkt. Dus…

Praat erover

Vindt u dat een plechtigheid sober gehouden moet worden of wilt u juist dat het laatste moment uitbundig ´gevierd´ mag worden? Praat erover met de mensen in uw directe omgeving. Bepaal hoe u hierin staat. Wat vindt u, wat wilt u en wat vinden de mensen om u heen belangrijk. Voor mensen die achterblijven is het frustrerend als zij geen idee hebben hoe een overledene hierover dacht. Dat kunt u maar beter voor zijn. Bezoek bijvoorbeeld een begraafplaats om de hedendaagse mogelijkheden te verkennen en geef uw eigen uitvaartwensen aan middels een wensenformulier.

Iedereen wil herinnerd worden,
gun uw nabestaanden daarom een mooie herdenkingsplek.

Begraven of cremeren?

Spreekt begraven u aan of heeft u meer met cremeren? Zowel over begraven als cremeren bestaan veel vooroordelen die niet altijd terecht zijn. Begraven hoeft bijvoorbeeld NIET DUURDER te zijn dan cremeren, nabestaanden hoeft u niet te belasten met grafonderhoud en het is NIET WAAR dat het lichaam in de grond wordt opgegeten door wormen. Verdiept u zich hier eens in en stel zo nodig uw mening bij.
Of stelt u uw lichaam ten dienste van de wetenschap? Ongeveer 1% van de Nederlanders kiest hiervoor. Kortom: hoe wilt u herdacht worden? Wat zou het laatste beeld van u moeten zijn dat de achterblijvers op het netvlies blijft staan?

Wat kost een uitvaart

Een sobere uitvaart kost al gauw €5.000 en voor een uitvaart met van alles erop-en-eraan moet al snel €10.000 worden neergeteld. Trouwens, op internet zijn al uitvaarten te vinden vanaf zo´n €1.100, echt een bodemprijs. Wat wilt u? De kosten zijn geheel afhankelijk van de keuzes die u maakt. Hoeveel geld is er ter beschikking? Heeft u een uitvaartverzekering? Ook de kosten kunnen een rol spelen bij het maken van keuzes. Weet in ieder geval dat begraven niet goedkoper of duurder hoeft te zijn dan cremeren, ook al laten media u soms anders geloven.

Uitvaartverzekering, ja of nee

Wanneer is het regelen van een verzekering zinvol?

Als er onverwachts kosten moeten worden gemaakt die hoger zijn dan het bedrag dat minimaal op een spaarrekening staat.

Een uitvaartverzekering kán dus zinvol zijn maar hoeft niet persé. Uitvaartverzekeringen onderling vergelijken is vrij lastig. Weet dat er twee belangrijke soorten zijn: naturaverzekering en kapitaalverzekering.

  • Bij een naturaverzekering wordt de uitvaart volledig geregeld. Hierbij zit u echter vaak vast aan een bepaalde uitvaartbegeleider, een bepaalde begraafplaats, een bepaald type graf of een bepaald crematorium. Wilt u dat?
  • Bij kapitaalverzekering krijgen nabestaanden een vastgesteld bedrag uitgekeerd waarmee ze de uitvaart kunnen regelen. Een aandachtspunt bij deze vorm is de inflatie: dekt het uitgekeerde bedrag de kosten nog wel?

Tot slot

De laatste eer bewijzen aan een overleden geliefde behoort in iedere cultuur tot een vanzelfsprekendheid. Bovendien is het gevoel dat u zich als nabestaande van de plechtigheid herinnert, vaak blijvend. Respect voor de overledene en een mooi afscheid is iets wat in een later stadium niet meer over gedaan kan worden.

Download een folder over begraven