To-do-list bij overlijden

Als iemand overlijdt, komt naast alle emotie veel op u af. Toch moet er juist dan bij veel zaken stilgestaan worden en geregeld worden. Onderstaande punten dienen na een overlijden vrijwel meteen opgepakt te worden.

Verklaring van overlijden

Neem na een overlijden meteen contact op met de huisarts, als hij al niet aanwezig is. Alleen een arts mag een Verklaring van overlijden opstellen. Deze verklaring heeft u later nodig om aangifte bij de Burgerlijke Stand te (laten) doen. Bij overlijden in een ziekenhuis zal altijd een arts aanwezig zijn die de verklaring opstelt.

Donorcodicil

Mocht u zelf niet weten of de overledene een donorcodicil heeft, dan kan de huisarts dit meteen uitzoeken.

Wensen

Weet u of de overledene uitgesproken wensen had over de uitvaart. Of beter nog, zijn deze op schrift gesteld in bijvoorbeeld een wilsbeschikking. Dan is dit voor de nabestaanden een goed houvast om de verdere gang van zaken te regelen.

Uitvaartpolis

Heeft de overledene een uitvaartpolis? Dan is het goed om deze bij de hand te houden. U kunt meteen contact opnemen (24 uur per dag) met de verzekeraar. Als er sprake is van een verzekering in natura, dan zal vanaf dit moment de verzekeraar de regie overnemen. Indien niet bekend is of de overledene een uitvaartpolis had, ga dan op zoek in de administratie of bel eventueel -tijdens kantooruren- de verzekeringsadviseur van de overledene.

Welke uitvaartonderneming

Wilt u de verdere organisatie geheel of gedeeltelijk uit handen geven, neem dan meteen na overlijden (24 uur per dag) contact op met een uitvaartonderneming. Welke uitvaartonderneming? Dat is geheel aan u. Het is best lastig om pas in dit stadium hierover na te gaan denken. De ene uitvaartonderneming is de andere niet. Wellicht kunt u afgaan op ervaringen van anderen of wellicht heeft de overledene hierover al iets gezegd. De een kan alles zakelijk voor u regelen, terwijl de ander veel meer oor en tijd heeft om naar bijzondere wensen te luisteren.

Meestal wordt een uitvaartonderneming ingeschakeld. Is dat niet het geval, dan moeten onderstaande overwegingen en acties zelf ondernomen worden.

  • contact met de nabestaanden
  • keuze begraven of cremeren
  • de plechtigheid en wat daarbij komt kijken
  • dag en tijd
  • kosten
  • regelen van officiĆ«le documenten, afspraken en de coƶrdinatie

Religieus leider

Was de overledene aanhanger van een bepaalde geloofsovertuiging, neem dan meteen (of de komende ochtend) contact op met deze dominee / pastoor / imam / et cetera. Hij of zij kan steun geven in deze moeilijke tijden en kan ook zaken aangaande een plechtigheid met u regelen.