Vak-publicaties

Handboek begraven en begraafplaatsen

Kwaliteitsrichtlijnen voor beheer en exploitatie van begraafplaatsen.
Het Handboek behandelt alle aspecten die van belang zijn bij een professionele exploitatie van een begraafplaats. Vanaf de eerste ontwikkeling, via aanleg en inrichting, tot beheer en behoud. Ook alle aan begraven en begraafplaatsen gerelateerde wet- en regelgeving komt in het Handboek uitgebreid aan de orde.

Meer informatie

Handleiding grafadministratie

In overzichtelijke werkprocessen komen schematisch de stappen aan de orde voor het voeren van een adequate graf-administratie. Er wordt stilgestaan bij het wettelijke kader waarbinnen gewerkt moet worden, welke aanvullende gegevens wenselijk (of noodzakelijk) zijn en het bevat een vergelijking van de meest gebruikte (4) software pakketten.

Meer informatie

Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema’s wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Meer informatie

Consumentenfolder; Als ik later dood ben

De LOB heeft een folder uitgebracht waarin wordt omschreven welke mogelijkheden er op het gebied van begraven zijn in Nederland. In kort bestek worden de typen begraafplaatsen en de diverse soorten graven nader toegelicht. Ook wordt verwezen naar informatieve sites en niet te vergeten naar de beheerder van de begraafplaats die verder kan helpen bij vragen over dit onderwerp.

Meer informatie

Veilig en gezond werken op begraafplaatsen

Arbo-richtlijnen in de praktijk. Tot nu toe werd in de reguliere Arbo-voorlichting te weinig aandacht besteed aan de specifieke werkomstandigheden op begraafplaatsen. In deze uitgave is de belangrijkste informatie speciaal voor begraafplaatsmedewerkers en –bestuurders op een rijtje gezet.

Meer informatie

Handleiding Islamitisch begraven

Wat zijn de verwachtingen en veronderstellingen van alle betrokkenen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rechten en plichten spelen een rol? Wat is de taak van de begraafplaatsen en hun (gemeentelijke) bestuurders en wat kunnen moslims zelf doen?

Meer informatie

Begraafplaatsen als Cultuurbezit (2003)

Deze publicatie is helaas uitverkocht. U kunt een digitale kopie in PDF bestellen voor €7,50

Meer informatie

Kostendekkend begraven (1996)

Deze publicatie is helaas uitverkocht. U kunt een digitale kopie in PDF bestellen voor €5,-

Meer informatie