Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema's wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema’s wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

De bijgevoegde praktische procedures en protocollen geven beheerders en uitvoerenden een goede basis voor de uitvoering van dit bijzondere werk. In deze handleiding is bij het opstellen van de diverse procedures en werkwijzen steeds rekening gehouden met de factoren binnen de driehoek; respect, werkbaarheid en exploitatie. Deze kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Echter een juiste balans is haalbaar mits de beheerder van de begraafplaats deze factoren steeds weloverwogen behandelt.

De handleiding is zo algemeen en praktisch mogelijk gehouden zodat zij zowel nuttig kan zijn voor grote begraafplaatsen die regelmatig met opgravingen en ruimingen van doen hebben, als voor zeer kleine begraafplaatsen die hier slechts incidenteel mee in aanraking komen. Voorts is de handleiding bestemd voor (de voorbereiding door ambtenaren van besluiten van) burgemeesters die over het al dan niet geven van verlof voor een opgraving moeten beslissen.

Deze handleiding kwam tot stand door de inspanningen van de Werkgroep Opgraven en Ruimen waarin de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samenwerken.

Inhoud:

  1. Introductie
  2. Definities en wetgeving
  3. Opgraven, samenvoegen, herbegraven
  4. Ruimen, schudden
  5. Procedures
  6. Bijlagen

Prijs & bestellen

Prijs voor leden € 11,00 / niet-leden € 15,00, excl. verzendkosten*
Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

  • de titel(s) van de publicatie
  • het gewenste aantal publicaties
  • het aflever- én factuuradres

*  € 4,25 bij brievenpost  of € 6,95 bij een pakket, bij totale bestelling hoger dan € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht