Datum: donderdag 23 november 2023
Tijd: 10.00 – 11.30 uur, inloggen vanaf 09.45 uur
Locatie: online via host IPC Groene Ruimte
Prijs: LOB-leden € 37,50 per persoon, niet LOB-leden € 50,00 per persoon
Voor wie? Voor wethouders, beheerders, teamleiders, houders en bestuurders van gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen.

Algemene informatie

Welke rol speelt de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk bestuur voor de positie van begraafplaatsen binnen de gemeente? Wethouders krijgen begraafplaatsen in hun portefeuille, maar hebben er vaak (te) weinig kennis van. Begraafplaatsen krijgen dan niet de aandacht die zij verdienen, komen negatief in het nieuws wanneer tarieven door de gemeenteraad vastgesteld worden of wanneer burgers klagen over het (gebrek aan) onderhoud. Hoe ga je daar als wethouder, clustermanager, teamleider of beheerder mee om.

Een nieuwe wethouder heeft de begraafplaatsen in zijn/haar portefeuille. Hoe kom je als beleidsmedewerker, beheerder of diensthoofd in contact met de betreffende wethouder, hoe praat je hem of haar bij over beleidszaken, over de visie op en de toekomst van de begraafplaatsen? En vooral: hoe enthousiasmeer je de wethouder voor begraafplaatsen? En hoe vraag je binnen de gemeenteraad aandacht voor de begraafplaatsen?

Aan de andere kant: welke informatie heeft de wethouder nodig van het ambtelijke apparaat om goed beslagen ten ijs te komen? Hoe is de werkorganisatie ingedeeld? Wie is wie binnen de dienst begraafplaatsen?

Over deze en vele andere vragen organiseert de LOB op donderdag 23 november een webinar. Drie sprekers – een wethouder, een beheerder en een adviseur – leveren vanuit hun expertise een bijdrage aan dit onderwerp. Zij zullen hun ervaring, inzichten en kennis met u delen.

Het webinar is ook interessant voor beheerders van bijzondere begraafplaatsen. Zij hebben te maken met een bestuur van bijvoorbeeld een kerkgenootschap waar het beheer en beleid van begraafplaatsen ook niet altijd prioriteit heeft.

Kortom, een webinar dat u eigenlijk niet mag missen.

Programma webinar

9.45 uur Inloggen is mogelijk met behulp van de ontvangen link
10.00 uur Opening en inleiding door Igle Weidenaar, LOB consulent
10.10 uur Presentatie door Barbara Boudewijnse, wethouder gemeente Gooise Meren.
10.40 uur Presentatie Ella Schipper, beleidsmedewerker Openbare Werken gemeente Steenwijkerwold
11.05 uur Presentatie door Martijn van Randwijk, senior consultant KYBYS
11.30 uur Afsluiting

Sprekers

Barbara Boudewijnse
Barbara Boudewijnse is wethouder van gemeente Gooise Meren. Zij trad in 2018 voor het eerst aan als wethouder. Ze beschrijft haar politieke carrière als iets dat op haar pad kwam. Haar aandacht ligt aan de ene kant bij het sociaal domein, waar ze werkt aan zaken als wonen en zorg, armoedebestrijding en mantelzorgondersteuning, en aan de andere kant bij de energietransitie en circulaire economie. Ook de (7!) begraafplaatsen in Gooise Meren horen sinds 2018 tot haar portefeuille, ieder met hun eigen geschiedenis en vraagstukken. Barbara is oorspronkelijk opgeleid en werkzaam geweest als cultureel antropoloog en godsdienstwetenschapper. Rituelen rond de dood hebben in dat verband haar speciale interesse.

Martijn van Randwijk
Martijn werkt als senior consultant binnen het team begraafplaatsen van KYBYS Ingenieurs en Adviseurs (Boxtel). De acht begraafplaatsdeskundigen van dit team adviseren gemeenten over de inrichting, het beheer, de organisatie, het beleid, de financiën en de wet- en regelgeving van begraafplaatsen. Ook stelt KYBYS behoefte- en capaciteitsberekeningen op, actualiseert het beheersverordeningen én kan het voor gemeenten de begraafplaatsadministratie en bijbehorende uitvoeringstaken volledig overnemen.

Ella Schipper
Ella Schipper is regisseur cluster begraven van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente is op 1 januari 2001 ontstaan na een fusie van drie gemeenten. Zij begeleidde de professionalisering en het beleid van de zestien begraafplaatsen binnen de nieuwe gemeente. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud en de voorzieningen van de begraafplaatsen én voor advisering aan college en raad bij (beleidsinhoudelijke) vraagstukken werkgebied Openbare Werken met name begraafplaatsen.
Lees het interview De ‘Begraafplaatsmevrouw’ van Steenwijkerland’ in De Begraafplaats, augustus 2023, pg. 30-31.

Vragen
Tijdens het webinar kunnen via de chat vragen worden gesteld. Na iedere presentatie zullen deze vragen worden beantwoord door de desbetreffende spreker.

Aanmelden voor dit webinar?

Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden, u kunt zich daarom niet meer hiervoor aanmelden.

Bevestiging en factuur
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname. Heeft u binnen een paar dagen geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan z.s.m. contact met ons op. De inlogcode voor het webinar ontvangt u een paar dagen voor aanvang. De factuur ontvangt u separaat per e-mail.

Annuleren
Tot twee weken vóór het webinar (dus tot 9 november 2023) kunt u uw deelname schriftelijk annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. Bij annulering op en na 9 november 2023 wordt u het volledige bedrag in rekening gebracht. Heeft u al betaald, dan wordt dit bedrag niet gerestitueerd.