Privacyverklaring

Bijgewerkt op 1 juli 2020

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de stappen die we ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u één van onze websites (www.begraafplaats.nl en www.weekendvandebegraafplaats.nl) bezoekt.

Welke gegevens verzamelen wij
Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. U kunt de websites van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, bestaan uit: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u onderneemt op sites van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de sites, en de websites waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

Gebruik van cookies
De websites maken en maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics) om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de website te optimaliseren. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

Verstrekking van persoonsgegevens
Behalve zoals hierna wordt beschreven, worden persoonsgegevens die u aan de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen verstrekt via onze websites niet doorgegeven aan bedrijven buiten de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Verstrekking om andere redenen
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen kan persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

Veiligheid
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Links naar andere sites
Onze websites kunnen links naar andere sites bevatten, zoals de sites van uitvaartgerelateerde bedrijven en organisaties. Hoewel wij proberen alleen links te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Uw persoonsgegevens controleren
In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt contact met ons opnemen en De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen
Als u vragen heeft over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen:

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
Fred. Roeskestraat 103
1076 EE Amsterdam
T: 088 7305 444
lob@begraafplaats.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juli 2020.