Verduurzaming van begraafplaatsen

Verduurzaming van Nederlandse begraafplaatsen staat hoog op de agenda van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Mede daarom is in 2017 een checklist duurzaamheid opgesteld, die bijdraagt aan de bewustwording van kansen en mogelijkheden voor begraafplaatsen. Momenteel wordt  door de medewerkers van het bedrijfsbureau gewerkt aan een geactualiseerde en nog meer uitgebreide versie.

De LOB wil ook pro actief een steentje bijdragen in het recyclen van grafstenen. Daarom een artikel over het ‘groene’ initiatief Circle Stone, van Stichting Greenleave. Circle Stone stimuleert steenhouwers en begraafplaatsen om grafstenen te hergebruiken.

Waarom recyclen van grafstenen?
Een grafsteen is maatwerk, het is een mooie laatste ode aan overledenen en biedt steun aan nabestaanden. Meestal maken steenhouwers gebruik van natuursteensoorten zoals marmer, graniet of kalksteen. Veelzijdige materialen en gemaakt voor de eeuwigheid. In Nederland worden jaarlijks bijna twintigduizend nieuwe grafstenen geplaatst en duizenden graven geruimd. De grafmonumenten worden, na beëindiging van de grafrechten, doorgaans vernietigd tot puin en belanden daarna onder het wegdek. En dat terwijl de grafstenen goed te hergebruiken zijn en nog vele generaties mee kunnen gaan.

De vernietiging van de grafmonumenten is eigenlijk pure verspilling van kostbaar natuursteen dat van ver komt, vaak gewonnen onder gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Bovendien de meeste natuursteen dat in ons land wordt geïmporteerd, wordt gebruikt voor grafmonumenten.

Video
Bekijk hier de video van het artikel van de NOS over het hergebruik van grafstenen ‘Tweede leven voor grafstenen: ‘even schuren en ze zijn weer als nieuw’- bij de NOS’

Een tweede leven voor grafstenen, draag uw eigen steentje bij

De vraag naar gerecyclede grafstenen neemt alleen maar toe de komende jaren. Draag uw steentje bij!

infographic_circlestone

Bent u begraafplaatsbeheerder of bent u particulier? Wilt u graag een duurzame keuze maken in het gebruik van grafstenen? Circle Stone verbindt verschillende betrokkenen uit de sector en verstrekt informatie en communicatiemateriaal zodat een begraafplaatsen makkelijker de consument kan informeren over hergebruik van grafstenen.

Meer informatie
Neem contact op met Circle Stone.
Meer informatie over Stichting Greenleave vindt u hier.
Bekijk hier de video van Greenleave over het recyclen van grafstenen.