Nationaal Bloembollenweekend 2023

Op vrijdag 17 november plantten de leerlingen van groep 7-8 van de basisschool Op de Hoogte in Burum 1850 bollen op de gemeentelijke begraafplaats. In het voorjaar zullen de bollen al vroeg bloeien en voedsel geven voor de eerste insecten, zoals hommels. In het basisschoolproject Biodiversiteit op Begraafplaatsen staan gastlessen, zelf bouwen aan biodiversiteit (onder andere bijenhotels, egelverblijven, vogelhokjes, vleermuiskasten) en filosoferen over het leven en de dood (de levenscyclus) op het programma.

Bloembollen en bloemenweides

Theo van der Horn van de gemeente Noardeast-Fryslân licht het project toe. ‘We hebben voor de jaren 2023-2024 subsidie ontvangen van het Innovatiefonds om de biodiversiteit op onze negen gemeentelijke begraafplaatsen te vergroten.’
‘In samenwerking met Natuur- en Milieu Educatie Centrum De Klyster hebben we een project opgezet om kinderen van de basisscholen door bijvoorbeeld het aanplanten van bloembollen op begraafplaatsen enthousiast te maken voor de natuur. De laatste aanplant vond plaats op de begraafplaats in Burum. Hier zijn de volgende soorten aangeplant: wilde tulp, boerenkrokus, daslook, sneeuwklokje, zomerklokje, bosanemoon, winterakoniet, wilde hyacint en sterhyacint.

Inmiddels zijn er op zes begraafplaatsen in deze gemeenten al meerdere gedeelten ingezaaid als bloemenweide, is er daar waar mogelijk inheemse beplanting aangebracht en zijn er duizenden biologische bloembollen aangeplant. Volgend jaar hebben we nog meer projecten in de planning, zoals het in elkaar zetten van nestkasten, vleermuizenkasten en egelhuisjes. Ook zullen er insectenhotels geplaatst worden bij de eerder ingezaaide bloemenweiden.’