Magazine De Begraafplaats

De Begraafplaats

Het magazine De Begraafplaats belicht achtergronden, issues en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begraven. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar in de eerste week van februari, april, juni, augustus, oktober en december. De Begraafplaats is in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste vakblad in de uitvaartbranche met een oplage van 1850 exemplaren.

Prijzen 2021

  • Abonnement: € 45,00 (LOB-leden ontvangen minimaal twee gratis exemplaren)
  • Extra abonnement LOB-leden: € 39,50
  • Abonnement België € 49,50
  • Abonnement overig buitenland € 55,00
  • Losse nummers: € 10,00

Abonnement 

Voor een abonnement op het tijdschrift kunt u het formulier abonnement De Begraafplaats invullen. Abonnementen  worden per jaargang afgesloten, lopen van 1 januari t/m 31 december en worden stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. De opzegtermijn is drie maanden. 

Kennismakingsabonnement

U kunt ook een kennismakingsabonnement nemen op De Begraafplaats. U ontvangt dan geheel vrijblijvend drie nummers van het magazine voor een gereduceerde prijs.

Losse nummers 

Losse nummers (alleen die van de afgelopen jaargang) kosten €10 en kunnen worden besteld door het bedrag over te maken op IBAN NL21 INGB 0008 0787 72 t.n.v. Land. Org. Begraafplaatsen te Amsterdam o.v.v. het (de) gewenste nummer(s). 

Oude nummers van De Begraafplaats (vanaf februari 2009) zijn voor €2,50 per stuk te bestellen als pdf-bestand. Zoek in Archief naar welk(e) nummer(s) u graag wilt ontvangen en stuur een mail naar lob@begraafplaats.nl o.v.v. het (de) gewenste nummer(s).

Redactie

De redactie van De Begraafplaats bestaat uit: Anja Krabben (hoofd- en eindredacteur), Astrid Oranje, Tanja Medema, Anja Vink en Igle Weidenaar. De redactie is bereikbaar op: 06 4612 4803 of via het contactformulier.

Advertenties
Voor een overzicht van de advertentiemogelijkheden in De Begraafplaats, zie Tariefkaart 2021.