Gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen

In Nederland is alles over begraafplaatsen en crematoria geregeld in de Wet op de lijkbezorging. In deze wet worden twee soorten begraafplaatsen genoemd: gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen.
Ook maakt de wet verschil in de mogelijkheden voor de graven van deze begraafplaatsen.
Daarnaast kan een gemeentelijke begraafplaats via een ‘verordening’ en een bijzondere begraafplaats via een ‘reglement’ nog extra regels stellen waaraan een graf moet voldoen. Deze kunnen daarom per begraafplaats verschillen.

Begraafplaatsen NL

Gemeentelijke begraafplaats
Het spreekt voor zich wat een gemeentelijke begraafplaats is.
In Artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) staat: iedere gemeente – of meerdere gemeenten samen – heeft/hebben tenminste één begraafplaats.

Bijzondere begraafplaats
Daarnaast kent de wet bijzondere begraafplaatsen (art. 37 Wlb). Een bijzondere begraafplaats kan worden gesticht en beheerd door een:

 • religieuze gemeenschap
 • bedrijf / instelling
 • ‘natuurlijk persoon’ (iemand die 18 jaar of ouder is)

Voorbeelden van bijzondere begraafplaatsen zijn parochies of kerkgenootschappen, zoals rooms-katholiek, protestants, islamitisch, joods*. Of van een stichting of particulier, bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats, sommige landgoederen of een oorlogsgedenkpark.

* Bezoekregels joodse begraafplaatsen

Type graven

Elke begraafplaats, of deze nu gemeentelijk of bijzonder is, kan een diversiteit aan graven aanbieden. Zo zijn er graven op basis van;

  • geloofsovertuiging
   • openbaar
   • rooms-katholiek
   • protestants
   • islamitisch
   • joods
  • culturele achtergrond
   • Chinees
   • Surinaams
   • Armeens

Ook zijn er vaak verschillende verschijningsvormen waaruit gekozen kan worden;

  • zandgraf
  • bovengronds graf
  • keldergraf
  • kinderhof
  • mausoleum
  • graf voor onbepaalde tijd
  • natuurlijk begraven zoals natuur- of groen begraven

Asbestemming

Of, wanneer het stoffelijk overschot gecremeerd is, kunt u op de begraafplaats kiezen uit diverse vormen van asbestemming:

Urnenwand op begraafplaats Orthen in Den Bosch

  • urnengraf (ondergrondse urnenkelder of verteerbare urn)
  • urnenmuur (bovengronds bouwwerk met nissen)
  • exclusieve vorm (andersoortige vormen)
  • urn bijzetting in of op een bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten (bovengrondse ornamenten)