De begraafplaats van de toekomst

De begraafplaats van de toekomst

Prijs & bestellen

Prijs voor leden / niet-leden € 7,50 (incl. verzendkosten)

Bestellen kan door het aflever- en factuuradres te mailen naar de LOB. Mocht u meer dan één exemplaar willen bestellen neem dan contact op met de LOB (lob@begraafplaats.nl),

Tegelijk maakt u het verschuldigde bedrag (aantal x prijs) over naar:
NL21 INGB 0008 0787 72 t.n.v. de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. U ontvangt de bestelling inclusief factuur op het door u opgegeven adres. Wanneer u de factuur van tevoren via e-mail wilt ontvangen, vermeld dit dan bij uw bestelling.