Handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen

NIEUW. Het vergroten van biodiversiteit is een onderwerp dat breed in de belangstelling staat. Vergroting van biodiversiteit vraagt niet alleen een andere vorm van beheer, maar ook acceptatie van bezoekers dat de begraafplaats niet meer alleen bestaat uit strak gemaaid gras en in keurig lijn staande heesters. De begraafplaats wordt levendiger, groener, bloeiender en... diverser.

Handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen

Het vergroten van biodiversiteit is een onderwerp dat breed in de belangstelling staat. Begraafplaatsen zijn als locatie bij uitstek geschikt voor het vergroten van de biodiversiteit.

Aandacht voor biodiversiteit vraagt niet alleen om een andere vorm van beheer, maar ook om acceptatie van bezoekers. De begraafplaats bestaat dan niet langer uit een strak gemaaid grasveld en in keurige lijn staande heesters. De begraafplaats wordt levendiger, groener, bloeiender en … diverser.

Om de beheerder van de begraafplaats behulpzaam te zijn met het vergroten van de biodiversiteit, heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) een praktische handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen uitgegeven. Er is een eenvoudige meetlat in opgenomen waarmee de biodiversiteit op de eigen begraafplaats gemeten kan worden en men aan de hand van de uitkomst een plan van aanpak kan opstellen.

Inhoud

  1. Inleiding: waarom deze handleiding?
  2. De 5 V’s: hoe krijg je meer biodiversiteit?
  3. Meetlat: hoe meet ik de biodiversiteit op begraafplaatsen?

Bijlagen

  • Infobladen
  • Literatuur en websites en artikelen

De auteurs
De handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Ada Wille (Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur), Gerhard Guliker (IPC-Groene Ruimte), Eward Timmerman (Stichting Landschaps-beheer Gelderland en Terebinth) en Igle Weidenaar (LOB).

Prijs & bestellen

Prijs voor leden € 12,50 / niet-leden € 15,00 excl. verzendkosten*
Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

  • de titel(s) van de publicatie
  • het gewenste aantal publicaties
  • het aflever- en factuuradres

*  € 4,25 bij brievenpost of € 6,95 bij een pakket, bij een totale bestelling hoger dan € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.