Handleiding grafadministratie

In overzichtelijke werkprocessen komen schematisch de stappen aan de orde voor het voeren van een adequate graf-administratie. Er wordt stilgestaan bij het wettelijke kader waarbinnen gewerkt moet worden, welke aanvullende gegevens wenselijk (of noodzakelijk) zijn en het bevat een vergelijking van de meest gebruikte (4) software pakketten.

Handleiding grafadministratie

In deze Handleiding komen alle facetten van de grafadministratie voor het voetlicht. Onder grafadministratie wordt verstaan; het beheren van een gegevensbestand inzake begraven, bijzetten van overledenen en van asbussen.

In overzichtelijke werkprocessen komen de te nemen stappen voor het voeren van een adequate administratie schematisch aan de orde. De opzet is dusdanig dat zowel grote- maar juist ook kleinere organisaties met deze handleiding kunnen werken en de nabestaanden snel en volledig van informatie kunnen voorzien. Er wordt stilgestaan bij het wettelijk kader waarbinnen gewerkt moet worden, maar ook welke aanvullende gegevens wenselijk en soms zelfs noodzakelijk zijn om mee te nemen binnen het administratieproces.

Veel organisaties zijn overgestapt van de aloude kaartenbak naar een geautomatiseerd systeem. Hoe kan zo’n overstap het beste gemaakt worden en hoe wordt bepaald welk automatiseringspakket het beste past bij een bepaalde organisatie. Hoe liggen de verantwoordelijkheden en taken op het gebied van de admninistratievoering. En ook: hoe- en wat wordt gearchiveerd? Allemaal relevante vragen die uitgebreid worden behandeld en toegelicht.

Een gezonde exploitatie van begraafplaatsbeheer is onontbeerlijk. Een goede kostenonderbouwing en prijsvorming zijn eveneens van belang. Het overzichtelijk administreren van gegevens vormt de basis van een goede onderlegger voor deze exploitatie.

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Doelstelling en definitie
 3. Soorten begraafplaatsen
 4. Huidige situatie
 5. Juridisch kader
 6. Werkprocessen en formulieren
 7. Administratieve criteria
 8. Automatisering
 9. Archivering
 10. Personeel en organisatie
 11. Tariefvorming

Digitaal deel

Dit boekje is slechts de helft van de totale Handleiding Grafadministratie. Het overige, digitale deel staat online. In het boekwerk staat de link naar dit digitale deel. De digitale onderdelen zijn voor de gebruiker eenvoudig te downloaden en te bewerken voor de eigen situatie.

Prijs & bestellen

Prijs voor leden € 11,00 / niet-leden € 15,00, excl. verzendkosten*
Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

 • de titel(s) van de publicatie
 • het gewenste aantal publicaties
 • het aflever- én factuuradres

*  € 4,25 bij brievenpost  of € 6,95 bij een pakket, bij totale bestelling hoger dan € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht