Veilig en gezond werken op begraafplaatsen

Arbo-richtlijnen in de praktijk. Tot nu toe werd in de reguliere Arbo-voorlichting te weinig aandacht besteed aan de specifieke werkomstandigheden op begraafplaatsen. In deze uitgave is de belangrijkste informatie speciaal voor begraafplaatsmedewerkers en –bestuurders op een rijtje gezet.

Veilig en gezond werken op begraafplaatsen

Arbo-richtlijnen in de praktijk

(uitgave 2007 met een update uit 2015 – 62 pagina’s)

Door de bijzondere sfeer en inrichting maken begraafplaatsen vaak de indruk tijdloos te zijn. Echter, oude gewoonten en rituelen zijn op veel plaatsen nog springlevend. Maar dat niet alleen; het begraven zèlf is springlevend.

Op professionele wijze en met moderne hulpmiddelen worden de begrafenissen voorbereid en uitgevoerd en spannen de medewerkers zich in om de graven en de bijbehorende omgeving zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden.

Begraafplaatsen hebben bij al het werk dat ze doen een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van de nabestaanden maar als goed werkgever ook voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Alle bestaande informatie over veilig en gezond werken gaat echter voorbij aan de unieke omstandigheden op begraafplaatsen. Hier worden werkzaamheden gedaan die niemand anders doet en doen zich combinaties voor van zowel psychische als fysieke belasting die vrij uniek zijn.

Voorheen werd in de reguliere Arbo-voorlichting te weinig aandacht besteed aan de specifieke werkomstandigheden op begraafplaatsen. In deze uitgave is de belangrijkste informatie speciaal voor begraafplaatsmedewerkers en –bestuurders op een rijtje gezet.

Deze handleiding is het resultaat van de samenwerking tussen de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en het opleidings- en adviesinstituut IPC Groene Ruimte te Schaarsbergen.

Inhoud:

 1. Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving
 2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 3. Fysieke belasting
 4. Delven van graven
 5. Ruimingen
 6. Biologische agentia
 7. Welzijn van medewerkers
 8. Checklist begraafplaatsen

Prijs & bestellen

Prijs voor leden €15,00 / niet-leden € 17,50, excl. verzendkosten*
Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

 • de titel(s) van de publicatie
 • het gewenste aantal publicaties
 • het aflever- én factuuradres

*  € 4,25 bij brievenpost  of € 6,95 bij een pakket, bij totale bestelling hoger dan € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht