Als ik later dood ben…

Als ik later dood ben...

Het lijkt er op dat de keuze voor begraven of cremeren niet altijd op juiste argumenten is gebaseerd. Of beter gezegd, dat enkele (onterechte) vooroordelen over begraven, mensen doen kiezen voor crematie. In deze publieksfolder Als ik later dood ben… wordt uitleg gegeven over begraven en worden misvattingen rechtgezet.

Uit onderzoek bij lezers van de folder blijkt dat de directheid van de titel wordt gewaardeerd. Nederlanders zijn wel wat gewend sinds de (destijds veel ophef veroorzakende) campagne van de AVVL ‘Is er koffie na de dood’ uit 1994. Sindsdien hebben uitvaartvernieuwers de dood bespreekbaar gemaakt en heel dichtbij gebracht, tot in de winkelstraat toe (uitvaartwinkels).

De tekst in de folder wordt door praktisch iedereen als duidelijk, helder geformuleerd en makkelijk te lezen ervaren. Het verschaft nieuwe informatie en vooral het verschil tussen algemene graven en particuliere graven is nog erg onbekend en wordt hierin uitgelegd. Informatieverschaffing die, op dat gebied, ook door beheerders nog steeds zeer gewenst is.

Wormen?

Ook het fenomeen ‘wormen’ verrast velen. Of beter gezegd: de afwezigheid van wormen bij het ontbindingsproces. Achterop de folder wordt dit vooroordeel (of eigenlijk is het een mythe) ontkracht. Evenals de twee mythes: ‘begraven is duurder dan cremeren’ en ‘ik zie op tegen het onderhoud van het graf’.

Het eindoordeel over de folder is positief. Het laat zien dat begraven modern is.

Download folder in PDF formaat