Consumentenfolder; Als ik later dood ben

Consumentenfolder; Als ik later dood ben

Het lijkt er op dat de keuze voor begraven of cremeren niet altijd op juiste argumenten is gebaseerd. Of beter gezegd, dat enkele (onterechte) vooroordelen over begraven, mensen doen kiezen voor crematie. In deze publieksfolder ‘Als ik later dood ben’ wordt uitleg gegeven over begraven en worden misvattingen rechtgezet.

Uit onderzoek bij lezers van de folder blijkt dat de directheid van de titel wordt gewaardeerd. Nederlanders zijn wel wat gewend sinds de (destijds veel ophef veroorzakende) campagne van de AVVL ‘is er koffie na de dood’ uit 1994. Sindsdien hebben uitvaartvernieuwers de dood bespreekbaar gemaakt en heel dichtbij gebracht, tot in de winkelstraat toe (uitvaartwinkels).

De tekst in de folder wordt door praktisch iedereen als duidelijk, helder geformuleerd en makkelijk te lezen ervaren. Het verschaft nieuwe informatie en vooral het verschil tussen algemene graven en particuliere graven is nog erg onbekend en wordt hierin uitgelegd. Informatieverschaffing die, op dat gebied, ook door beheerders nog steeds zeer gewenst is.

Wormen?

Ook het fenomeen ‘wormen’ verrast velen. Of beter gezegd: de afwezigheid van wormen bij het ontbindingsproces. Achterop de folder wordt dit vooroordeel (of eigenlijk is het een mythe) ontkracht. Evenals de twee mytes: ‘begraven is duurder dan cremeren’ en ‘ik zie op tegen het onderhoud van het graf’.

Het eindoordeel over de folder is positief. Het laat zien dat begraven modern is.

Prijs & bestellen

De LOB vraagt aan leden slechts een bijdrage in de druk- en verzendkosten. De folder is in setjes van 100 te bestellen.

  • € 25,00 voor 100 stuks en (bij gelijktijdige bestelling)
  • € 15,00 voor iedere extra 100 stuks.

Bestellen kan door het gewenste aantal plus het aflever- en factuuradres te mailen naar de LOB.

Tegelijk maakt u het verschuldigde bedrag (aantal x prijs) over naar:
NL21 INGB 0008 0787 72 t.n.v. de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. U ontvangt de bestelling inclusief factuur op het door u opgegeven adres. Wanneer u de factuur van tevoren via e-mail wilt ontvangen, vermeld dit dan bij uw bestelling.

Download folder in PDF formaat