R.K. Begraafplaats Lichtenvoorde

Profiel begraafplaats

De begraafplaats (kerkhof) werd bestuurd vanaf de tot standkoming in 1828 tot in 1982 door het parochiebstuur van de Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Bonifacius. In 1981 werd de Stichting Roomskatholieke Begraafplaats Lichtenvoorde opgericht en sinds 1982  valt het kerkhof ( de begraafplaats) in eigendom en onder bestuur van deze stichting.

 

Mogelijkheden

Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek

Geschiedenis of oorsprong

In 1827 bevestigde koning Willem I een besluit van Napoleon dat er niet in een kerk en binnen de bebouwde kom begraven mocht worden. Deze wet ging in werking op 1 januari 1829.

De eerste katholieke begraafplaats in Lichtenvoorde werd in 1828 aangelegd en is nu nog een deel van de huidige begraafplaats. In de loop de jaren vonden diverse uitbreidingen plaats.

In 1890 werd een lijkenhuisje gebouwd op het kerkhof. De grafaanduiding werd aangegeven bekeken en genummerd vanuit dit lijkenhuisje. Op het kerkhof vindt men  een aantal graven die staan op de gemeentelijke monumentenlijst waaronder opmerkelijke gietijzeren grafkruisen. Op deze lijst staan ook de ijzeren door Th.H.Tijdink & zonen  gemaakte toegangspoorten .Een groot deel van de oude begraafplaats is vanaf het ontstaan omringd door een beukenhaag. Deze haag was voor de jeugd een plaats om meikevers te vangen.

Het kerkhof herinnert velen aan personen die ons voorgingen en waarover we nu aan elkaar verhalen doorgeven. Een stuk geschiedenis met verhalen van mensen die samen een gemeenschap vormden en ieder daarbinnen een eigen rol vervulde. Bijzonder is ook het verhaal met betrekking tot het gietijzeren kruis dat een bijzondere plaats inneemt op het kerkhof. Een beeldenstorm op het kerkhof maar met een bijzondere terugkeer van het kruis.

Rondom Allerheiligen en Allerzielen wordt door velen extra aandacht geschonken aan de graven van hun dierbaren.

Op het kerkhof is ook een monument geplaatst ter herinnering aan het ongedoopte kind en de overledenen die volgens de regels van de kerk niet mochten worden begraven in gewijde grond. Hierop de tekst:"Elk mens door God gegeven. Jong of oud, je blijft bemind. Hier een plaats om te gedenken .Ieder nooit vergeten kind."

Tarieven 2024

Registratie 46,00
Verstrooien as 345,00

Exclusief naamplaatje (€ 177,--)

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
R.K. Begraafplaats Lichtenvoorde
Kerkhoflaan 12c
7131 CN Lichtenvoorde

correspondentie adres: Saturnus 5, 7131 HL Lichtenvoorde
Contact
Stichting R.K. Begraafplaats Lichtenvoorde
M.H.M. Huinink
T: 0544-785086
E: rkb.lichtenvoorde@gmail.com
Klik hier voor een routebeschrijving