Begraafplaatsen als Cultuurbezit (2003)

Als vanzelfsprekend maken musea, kerken en natuurgebieden deel uit van ons cultuurbezit. Maar ook begraafplaatsen kunnen tot waardevolle monumenten gerekend worden.

Begraafplaatsen als Cultuurbezit (2003)

Deze publicatie is helaas uitverkocht. U kunt een digitale kopie van het boekje bestellen voor €7,50

Als vanzelfsprekend maken musea, kerken en natuurgebieden deel uit van ons cultuurbezit. Maar ook begraafplaatsen kunnen tot waardevolle monumenten gerekend worden. Het zijn plaatsen waar al eeuwenlang afscheid wordt genomen van dierbare overledenen, soms met fraai gebeeldhouwde gedenktekens, een parkachtig karakter of personen die op lokaal of nationaal niveau een belangrijke rol hebben gespeeld.
Cultuurhistorische ontwikkelingen van tientallen jaren, soms eeuwen, zijn er terug te vinden. Onder andere in de vormgeving van de gedenktekens die door de veranderende omgang met de dood, voortdurend in ontwikkeling is.

Dit is een praktische handleiding voor eenieder die beroepsmatig met begraafplaatsen te maken heeft, maar ook voor cultuurhistorici, kunstenaars, steenhouwers en anderen die geïnteresseerd zijn in begraafplaatsen. De heldere teksten en illustraties maken het tot een interessante uitgave die uw kennis verrijkt, het inventariseren van begraafplaatsen stimuleert en zo bijdraagt aan het behoud van een uniek deel van ons cultuurbezit.

Inhoudsopgave:

 • Begraafplaatsen en graftekens, een inleiding
  • De historie van de lijkbezorging
  • De verschillende typen begraafplaatsen en graven
  • Groen, rood en blauw op begraafplaatsen
  • Het grafteken
  • Symboliek
  • Heraldiek en genealogie
 • Begraafplaatsen en in stand houden
  • De praktijk op begraafplaatsen
  • Juridische en financiële mogelijkheden voor instandhouding
  • Plan voor instandhouding en ontwikkeling van beschermde begraafplaatsen
 • De inventarisatie, een methode
  • De voorbereiding
  • De selectie
  • De inventarisatie
 • Bijlagen
  • Het inventarisatieproces samengevat
  • Literatuurlijst
  • Het inventarisatieformulier
  • Voorbeeld van een matrixoverzicht
  • Nuttige adressen
  • Overzicht van beschermd funerair erfgoed in Nederland

Prijs & bestellen

Prijs digitale kopie van het boekje: € 7,50. Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

 • de titel van de publicatie
 • het factuuradres