De Begraafplaats

d. Graven met eeuwigdurende rechten