Incomplete begraafplaats-administratie

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Helaas is de administratie van de begraafplaats in het verleden in het ongerede geraakt. Nu heb ik een discussie met een rechthebbende over grafrecht en eigendom. Hij is van mening dat ik moet aantonen dat het reglement van grafrecht verlenging in 1950 reeds bestond. Kan ik dit niet aantonen, dan wil hij het betaalde bedrag voor grafrecht verlenging terug. Is dat terecht?

ANTWOORD

Een schrale troost; uw situatie is bepaald niet uniek in begraafplaatsland.

Zowel u als de rechthebbende heeft geen documenten meer vanuit de periode van uitgifte van het graf. In de jaren ’50 was het gewoonte -zeker nog op kerkelijke begraafplaatsen- om graven uit te geven voor onbepaalde tijd. Destijds is hoogstwaarschijnlijk in één keer het verschuldigde bedrag betaald voor de grafrechten. Bij een eventuele rechtsgang zal een rechter hoogstwaarschijnlijk dit argument gebruiken om daarmee de rechthebbende in het gelijk te stellen.

Van belang is dus dat er toch nog ergens een grafakte of een reglement boven water komt, dat in uw voordeel spreekt. Is dit niet het geval, dan raden wij u aan ‘niet moeilijk te doen’ en het bedrag voor verlenging niet in rekening te brengen. Hoe moeilijker dit gaat, des te meer kans dat de meerdere rechthebbenden verhaal gaan halen.


9 februari 2021