Na opgraving in hoes of kist?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Helaas weet ik ons lidnummer niet, maar zal dat ongetwijfeld tegenkomen bij het verschijnen van het nieuwe blad “De begraafplaats” Wij gaan binnenkort ruimen op de begraafplaats. Nu is er een familie, die hun broer willen opgraven en herbegraven in een familiegraf. Mogen de stoffelijke resten, die opgegraven worden in een hoes worden begraven, of moet het een kist c.q. beenderkist zijn? Met hoes bedoel ik uiteraard de hoes die is voorgeschreven door het LOB. B.

Antwoord:

Geachte heer B, Het is gebruikelijk dat stoffelijke resten die worden opgegraven in een kist worden herbegraven. Het gebruik van een lijkhoes is in dit geval overbodig en niet van toepassing. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 april 2007