Reservering van particulier graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemiddag!   Nav de modelverordening VNG komen wij met de volgende vraag, nl. in genoemde verordening staat dat een particulier graf kan worden toegewezen anders dan directe begraving (art. 13 lid 2) maw we kunnen graven laten reserveren. Stel er komt iemand en die koopt – om wat voor reden dan ook – 40 particuliere graven met als doel zijn of haar “geloofsgenoten” tzt daarin te begraven. Of nog wilder nl. ivm met grondschaarste koopt iemand alle particuliere graven op en gaat deze vervolgens buiten ons gezichtsveld exploiteren. Kunt u ons suggesties aanreikenter voorkoming van dergelijke mogelijke onwenselijke situaties?   Alvast dank voor uw reactie!  Met vriendelijke groet, T. v. S.

Antwoord:

Geachte heer v. S., Uw vraag heeft een sterk juridisch karakter. Ondanks het feit dat dat niet mijn specialiteit is zal ik trachten deze zo goed mogelijk te beantwoordenMaar u zou de vraag ook kunnen stellen in de juridische rubriek van de heer Mr. W. van de Putten op www.uitvaartbranche.nl  Interessant om beide antwoorden dan naast elkaar te plaatsen. Alhoewel ik denk dat de door u omschreven situatie zich niet snel, en misschien wel nooit zal voordoen, is deze wel creatief gevonden. Ik denk dat het antwoord te vinden is in lid 2 van art. 13. t.w. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Er staat duidelijk kan toewijzen. Er staat niet moet toewijzen. Het college heeft dus de vrijheid en niet de plicht om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen.Vervolgens kan het college in haar afweging laten meewegen de vraag of een en ander bezwaarlijk is voor de situatie op de begraafplaats. In uw vraag geeft u zelf al aan wat de bezwaren zouden kunnen zijn (gebrek aan ruimte en het doel van de aanvrager om er geld aan te verdienen).  Kortom, Ik denk dat de situatie zich niet zal voordoen. Mocht onverhoopt er toch een dergelijk verzoek komen dan kan dit gemotiveerd worden  afgewezen.

j
24 augustus 2010