Ruimen graf op verzoek rechthebbende

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Ik ben beheerder (vrijwilliger) van de R.K. Begraafplaats Parochie D.. Er is mij een vraag gesteld waar ik zo een twee drie geen antwoord op weet. Het is de volgende vraag: Familie, waaronder de rechthebbende, van het graf van hun ouders, welke in 1976 en 1978 zijn begraven, wil weten of de stoffelijke resten opgegraven mogen worden om daarna te laten cremeren en uitstrooien. Zo ja (als wij daar aan mee willen werken) wat moeten we dan voor stappen ondernemen om dit te mogen laten uitvoeren. Bij voorbaat hartelijk dank voor de informatie. Met vriendelijk groet,
H. K. H.

Antwoord:

Geachte heer K. H.,
Uw vraag betreft de opgraving en crematie van twee overledenen waarvan de laatst in 1978 is begraven. De volgende punten zijn van belang: – Voor een opgraving is verlof/vergunning van de burgemeester nodig. – Dit verlof moet worden aangevraagd door de rechthebbende van het graf, dat is de enige (rechts)persoon die dit mag doen. Van belang is dat deze de aanvraag goed motiveert (de reden van de gewenste opgraving vermelden dus). – Verlof wordt meestal wel verleend als de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar is verstreken, dat is hier het geval. – Voor crematie van de stoffelijke resten is toestemming nodig van de officier van justitie. (Dit is niet nodig bij herbegraving ervan, maar wel bij crematie na opgraving , om justitiele redenen). – De officier van justitie verstrekt het benodigde verlof tot cremeren. – Dit dient te worden afgegeven bij het crematorium waar de stoffelijke resten worden gecremeerd. Als begraafplaatsbeheerder hoeft u dus niet zoveel zelf te doen, behalve de aanvraag tot opgraving van de familie af te wachten, die vergezeld dient te gaan van de vergunning van de burgemeester, en te regelen wanneer de opgraving gaat plaatsvinden. U kunt dat zelf doen, ik vermoed dat u daar wel ervaring mee heeft, of hiervoor een gespecialiseerd ruimingsbedrijfje inhuren. De stoffelijke resten kunnen dan in een klein kistje naar het crematorium worden vervoerd; de familie kan hiervoor een uitvaartondernemer inschakelen. Als u meer vragen hebt, hoor ik het wel weer . Wellicht handig als ik u nog even wijs op het bestaan van de LOB-handleiding Opgaven en ruimen. Als u belangstelling hebt voor deze publicatie kunt u deze bestellen bij onze organisatieassistent Mw. M. Wafelbakker, via e-mail lob@begraafplaats.nl of tel.nr. 020 – 6731237
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
25 november 2005