Verzekeringen voor begraafplaatsen

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Welke c.q. wat voor verzekeringen zouden we op een begraafplaats moeten afsluiten?

ANTWOORD

Het advies van de LOB is om in elk geval een WA-verzekering, een aansprakelijkheidsverzekering waarbij schade wordt vergoed voor zover deze aan derden wordt toegebracht, af te sluiten. Verder kunt u denken aan verzekeringen die te maken hebben met de bedrijfsvoering, denk hierbij aan: als werkgever – ziekte/overlijden/arbeidsongeschiktheid/ongeval van het personeel, brand en inboedel voor een evt. pand, rechtsbijstand voor het afdekken voor een juridisch conflict, bestuursaansprakelijkheid, stormschade, enz..

Bespreek de opties (en kosten) met een verzekeringsbedrijf c.q. -adviseur, die kan een offerte opstellen en u evt. zaken uit handen nemen. Ook de Kamer van Koophandel is een heel goede ‘leermeester’ met allerlei info en adviezen.

EK nov22
17 november 2022