Ga naar Facebook

pg-1-rapportonderzoeknaardepraktijkvangrafruimingen

U kunt het volledige rapport downloaden.
Download,

Lees ook:
Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema’s wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Meer informatie

Notulen ALV dd 21-11-2019

reactie-lob-brief-ollongren