Het bestuur van de LOB bestaat uit zeven personen die voor een bepaalde periode zitting nemen in het bestuur. De bestuurstermijn van Tonnie Homan eindigt bij de voorjaars-ALV in 2024. Verandering van zijn takenpakket bij de gemeente Almelo geven voor hem in de toekomst minder bemoeienissen met de gemeentelijke begraafplaats. Om die reden heeft hij tijdig te kennen te geven zich bij de voorjaarsvergadering in 2024 niet herkiesbaar te stellen.

Het bestuur van de LOB bestaat uit een afspiegeling van de achterban van de vereniging. Zo worden de leden van de RK-begraafplaatsen vertegenwoordigd door de heer Zuijdwijk, terwijl de heer van Tilborg de vertegenwoordiger van de protestantse begraafplaatsen is. Tonnie Homan is werkzaam bij een gemeente, een gemeentelijke begraafplaats. Met het komende vertrek van Tonnie uit het bestuur van de LOB, worden de gemeentelijke begraafplaatsen niet meer in het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur roept hierbij dan ook vooral beheerders / bestuurders van gemeentelijke begraafplaatsen op om bij zichzelf te rade te gaan of zij mogelijk die vertegenwoordiging op zich willen nemen.

De bestuursfunctie welke vacant komt, betreft de functie van algemeen bestuurslid. Wie hierover met een bestuurslid over van gedachten willen kan, eventueel via het bedrijfsbureau, contact opnemen met een van de bestuursleden.

U kunt contact opnemen met Anja Vink, voorzitter LOB, tel. 06 2747 7661 of directie@begraafplaats-buitenveldert.nl.