Algemene begraafplaats De Hornhof

Profiel begraafplaats

Gemeentelijke begraafplaatsen in Wijdemeren

Binnen de gemeente Wijdemeren zijn vijf algemene begraafplaatsen te vinden. Deze begraafplaatsen worden beheerd door de gemeente en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nederhorst den Berg - Hornhof

De jongste begraafplaats van de gemeente ligt in Nederhorst den Berg. Een licht slingerend pad met aan beide zijden zuilen van rode beuken begeleiden u over de begraafplaats. De grafvelden worden van dit centrale pad afgeschermd door lage hagen. In 2017 wordt de aula vervangen door een prachtige wachtruimte.

Foto's

Mogelijkheden

Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek

Openingstijden

Artikel 3 Openstelling begraafplaats(en)

1.De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang;
2.Ter handhaving van de orde en rust op een begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten;
3.Het is verboden, in de tijd dat een begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden.

Artikel 4 Ordemaatregelen

1.Het is een ieder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder en de rechthebbende of gebruiker werkzaamheden aan grafbedekkingen op begraafplaatsen te verrichten;
2.Het is verboden zich met (motor)voertuigen op een begraafplaats:
a.te begeven elders dan op de daartoe aangewezen wegen en (voet)paden behoudens ten behoeve van begrafenissen of voor het vervoer van materialen;
b.sneller dan stapvoets voort te bewegen.

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 753.00
Overige eenmalige kosten 1579.00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur
Onderhoud graf voor de looptijd
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 2.332,00
Omgerekend op jaarbasis * 233,20

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 753,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 3.027,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 3.780,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 189,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 113,33

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 214,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.834,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 2.048,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 102,40
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 41,27

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 107,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 2.051,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 2.158,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 107,90
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 56,63

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 2/3
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Registratie 217,00
Verstrooien as 214,00

Biologisch afbreekbare urnen kunnen op begraafplaats Berestein in het bosgedeelte worden bijgezet

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Algemene begraafplaats De Hornhof
Slotlaan 4a
1394 BK Nederhorst den Berg
Contact
Begraafplaatsen
https://www.wijdemeren.nl/begraven
Klik hier voor een routebeschrijving