Begraafplaats Orthen

Profiel begraafplaats

Begraafplaats Orthen is niet alleen een fraaie, historische begraafplaats waar we onze dierbare doden kunnen begraven en herdenken, maar fungeert ook als één van de Bossche stadsparken. Met zijn grootte van 12 hectare, vlakbij de oude binnestad is begraafplaats Orthen een parkachtige en lommerrijke plek midden in 's-Hertogenbosch.

Begraafplaats Orthen heeft een ingang zowel aan de Fort Orthenlaan als aan de daarop aansluitende straat met de naam Herven. Wie de eerste ingang neemt, ziet recht voor zich uit de kapel, in 1882 gebouwd ter nagedachtenis van bisschopJohannes Zwijsen. In de crypte van de kapel worden tot op de dag van vandaag katholike hoogwaardigheidsbekleders bijgezet. Bij de andere ingang, aan de Herven, ligt de aula,. Zowel de kapel als de aula zijn beschikbaar voor uitvaartdiensten. De aula kan na de uitvaartdienst ook als plaats van samenkomst gebruikt worden.

 

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Catering
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
  • protestants
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Vanaf 1828 werd een verbod van kracht om nog langer in het centrum van steden met meer dan 1000 inwoners te begraven. De stad 's-Hertogenbosch moest daarom op zoek naar een geschikte plek buiten de stadsmuren. Dat was voor de vestingstad niet zo eenvoudig want rondom de vesting moest het buitengebied onder water gezet kunnen worden als verdediging tegen vijandelijke legers. Het ministerie van oorlog stemde uiteindelijk in met een situering bij Fort Orthen. Daaraan ging echter een jarenlange touwtrekkerij vooraf tussen het stadsbestuur en de Orthenaren. Door beiden werden de gronden betwist.

In 1856 besloot koning Willem III toe te staan dat op een gedeelte van het hoger gelegen Fort Orthen, de Orthense Hoven, een nieuwe begraafplaats werd aangelegd. In 1858 werd 4/5 deel van het aangewezen terrein uitgegeven aan het Kerkbestuur van de Sint Jan en 1/5 deel aan de Protestantse Gemeente. Een paar jaar later werd ook een strook grond aangewezen als algemeen deel voor begraving van overleden buitenkerkelijken.

De eerste begraving vond plaats op 20 mei 1858. Dat was niet Johannes van den Groenendaal zoals door het bestuur abusievelijk werd aangenomen (vanaf 1978 tot 2008 was de begraafplaats vernoemd naar Johannes van den Groenendaal) maar Willem Batenburg. Bij het 150-jarig bestaan (in 2008) is besloten de oorspronkelijke naam weer in ere te herstellen: Begraafplaats Orthen.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag                : 08.00 - 17.00 uur
zaterdags, zon- en feestdagen: 10.00 - 17.00 uur
april t/m oktober                       : 's woendags open tot 19.00 uur

Tarieven 2018

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 464,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 750,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 589,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.803,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 90,15
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 56,68

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Betreft hier de totale kosten bij uitgifte 20 jaar inclusief algemene onderhoudsbijdrage

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 156,00
Overige eenmalige kosten 115,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 311,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 242,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 824,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 41,20
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 27,38

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Betreft Urnenveld

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 156,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 344,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 34,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 534,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 106,80
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 69,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Betreft Urnenzuilen, uitgifte 5 jaar

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Verstrooien as 102,00

Verstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden € 51,-

* bij minimale looptijd

 • Voor de complete prijslijst, neem contact op met de begraafplaats.

Vacatures

Voorzitter bestuur Stichting Solamen (Orthen)

Vacature Stichting Solamen
Voorzitter Bestuur

Stichting Solamen beheert en exploiteert de begraafplaatsen Orthen en Ketsheuvel in ’s-Hertogenbosch.
Het bestuur van de Stichting zoekt een nieuwe voorzitter, vanwege het bereiken van de statutaire
maximumleeftijd (70 jaar) voor bestuursleden van de huidige voorzitter.

Functie-omschrijving
De voorzitter heeft de leiding van het collegiale bestuur. Hij/zij is het gezicht naar buiten van de
stichting. Tevens is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor de beroepskrachten, i.c. de beheerder
van de begraafplaats, in dienst van de stichting. Hij/zij coördineert de uitvoering van de genomen
besluiten van het bestuur en vertegenwoordigt Solamen in functierelevante gesprekken met externe partijen, zoals begrafenisondernemers en gemeente. Hij/zij staat voor de doelstellingen en de
kwaliteitsnormen van de Stichting Solamen.

De taken waarvoor de voorzitter verantwoordelijk is:
– Voorbereiden van de agenda en voorzitten van de vergadering van het bestuur
– Sparring partner zijn voor de bestuursleden en klankbord voor de beheerder van de begraafplaatsen
– Initiatieven ontwikkelen gericht op de continuïteit van de exploitatie van de begraafplaatsen
– Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en de betrokken personeelsleden

Het profiel
De voorzitter van Stichting Solamen is actief werkzaam of werkzaam geweest en heeft goede contacten in de regio ’s-Hertogenbosch. Hij/zij kan initiëren en delegeren. Hij/zij heeft affiniteit met de
doelstelling van de Stichting Solamen en woont of werkt in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Voor deze functie zijn de volgende competenties en ervaringen van belang:
• Heeft (aantoonbare) affiniteit met de relevante beleidsvelden binnen het bestuur en weet deze,
zonodig, adequaat te verbinden
• Kennis van of sterke belangstelling voor de betekenis van begraafplaatsen in de samenleving;
• Heeft kennis van en een visie op ruimtelijke, landschappelijke en esthetische kwaliteit;
• Ziet commerciële kansen in de maatschappelijke ontwikkelingen en geeft (mede) vorm aan een
ondernemend(e) bestuur en organisatie;
• Ervaring als voorzitter bij voorkeur binnen maatschappelijke organisaties
• Beschikt over groot een relevant (politiek-bestuurlijk) netwerk
• Is transparant, open en rolvast

Stichting Solamen
Sinds 1 januari 1978 beheert de Stichting Solamen Begraafplaats Orthen. Vanouds staat de begraafplaats bekend als “kerkhof Orthen”, verwijzend naar de naam van de wijk waarin de begraafplaats is gelegen. Naast Begraafplaats Orthen, beheert de stichting ook Begraafplaats Ketsheuvel,
deze ligt op korte afstand van begraafplaats Orthen aan de Ketsheuvel. Zie:(www.begraafplaatsorthen.nl)
De organisatie
De Stichting Solamen heeft sinds 1978 de verantwoordelijkheid gekregen van de gemeenteraad
van ‘s-Hertogenbosch voor het beheer van de begraafplaatsen Orthen en Ketsheuvel. Een team
bestaande uit vrijwilligers met verschillende achtergronden vormt het bestuur. Een groep van vier
professionals voert het daadwerkelijk beheer uit.
Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige bestuursleden focussen op landschappelijke inrichting van de begraafplaatsen, communicatie, juridische en personele aangelegenheden en de aanpak van de verbetering
van de exploitatie van de Stichting.

Werkomgeving
De Stichting Solamen is een aangenaam bestuur waar in een informele sfeer wordt samengewerkt
met een duidelijke taak. Op dit moment bevindt de Stichting zich in een heroriëntatiefase, die te
maken heeft met de actuele terugloop van het aantal begravingen. Deze heroriëntatie vindt plaats
in overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden zijn worden vrijwel allemaal
verricht in ’s-Hertogenbosch in de gebouwen van Begraafplaats Orthen.

Tijdsinvestering
In principe vergadert het bestuur vijf keer per jaar. Afhankelijk van de uit te voeren acties kunnen
dit er meer zijn. Ook zijn er activiteiten van bestuursleden tussen de vergaderingen door waarvoor
de taken onderling worden verdeeld.

Bezoldiging
De voorzitter en leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
Eventuele onkosten worden vergoed.

Procedure
Komt u als voorzitter het bestuur van de Stichting Solamen versterken?
Stuur uw CV en motivatie t.a.v. Rianne Sonder (secretaris) door voor 1 december 2020 een bericht
te sturen aan info@begraafplaatsorthen.nl

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats Orthen
Herven 1
5231 LA Den Bosch

bezoektijden kantoor: ma. t/m vrij. 08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Contact
Dhr. H. Kooreman
Klik hier voor een routebeschrijving