Begraafplaats Rusthof

Profiel begraafplaats

De 30 hectare grote begraafplaats bestaat uit verharde paden en overharde kronkelende bospaadjes waaraan grafmonumenten in allerlei grootte en vorm liggen. De beleving in deze bosrijke omgeving met rodondendrons, lelietjes van dalen en een verscheidenheid aan bomen doet de naam Rusthof eer aan. Op Rusthof staan wel vijfduizend bomen en door een bomenbeheersplan blijft er een diversiteit aan bomen en struiken bestaan. Elk seizoen heeft een andere sfeer, de prachtige goudbruine bladeren in het najaar maar ook sneeuw geeft de begraafplaats iets bijzonders. Behalve al het groen heeft Rusthof ook een verscheidenheid aan diersoorten, zoals konijnen, eekhoorns, marters en ringslangen. Zelfs een bijennest, uil en ree worden soms gespot.  
Het is mogelijk om een persoonlijk monument te plaatsen, vandaar dat er veel speciale monumenten zijn. Er is een graf waarop twee reusachtige handen in elkaar grijpen en een ruimtecapsule gelijkend monument. Daarnaast zijn er graven van bekende Nederlanders zoals Gerrit Achterberg, Conny Vandenbos en Philip Bloemendal. 

Asbestemming
Op de begraafplaats hebben we ook meerdere verstrooivelden en een vijver met aan beide kanten een urnenmuur. In een speciale tuin en heuvel kunnen urnen worden geplaatst.         

Oorlogsgraven
In de Tweede Wereldoorlog werden gevangenen overgebracht naar kamp Amersfoort. Honderden van hen stierven of werden geëxecuteerd op de fusilladeplaats slechts enkele honderden meters van de begraafplaats. Ze werden herbegraven op Rusthof. Op een afgescheiden gedeelte,  het Russisch ereveld, aangelegd in 1947 liggen 865 Russische militairen en 101 Oezbeken die zijn overleden in kamp Amersfoort. Daarnaast liggen er nog eens graven van veertien verschillende nationaliteiten.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Opbaarruimte
 • Familiekamer
 • Familiekamer 24-uurs
 • Muziek installatie
 • DVD installatie
 • Beamer/scherm
 • CD opname
 • DVD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • islamitisch
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

De gemeentelijke begraafplaats Rusthof ligt aan de Dodeweg. De begraafplaats ligt niet binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort maar op het grondgebied Leusden. In 1923 werden er door de gemeente Amersfoort initiatieven  genomen tot de aanleg van Begraafplaats Rusthof. De gemeente koos voor het ontwerp van stadsarchitect ir. C.B. van der Tak. Na de toegangspoort kwam een rechthoekig voorplein met plantsoen, met aan het einde het centraal gelegen aulacomplex. Vanaf daar liepen twee grote lanen de begraafplaats op, eindigend in een rotonde. Afgezien van de twee rechtlijnige hoofdlanen werd de begraafplaats gekenmerkt door een landschappelijke opzet met kronkelende paden en glooiingen. De beplanting bestond met name uit naaldbomen, coniferen en rododendronstruiken. De hoofdpaden werden verhard en de kleinere paden bleven deels onverhard. Op 1 januari 1932 vond de eerste begrafenis plaats.   

Gebouwencomplex
Het gebouwencomplex, bestaande uit een aula met aan weerszijden een woning met dienstruimten, werd ontworpen door Van der Tak daarbij geïnspireerd door het werk van de Hilversumse gemeente-architect W.M. Dudok. De gebouwen werden vanaf 1931 in gebruik genomen. Het middengedeelte van de aula is achttien meter hoog in de vorm van een Grieks kruis. Opvallend is ook de grote pergola die de lagere gedeeltes verbindt.
In 1961 tot 1963 vond er een verbouwing plaats onder leiding van stadsarchitect L.J. Linssen. De aula werd verbouwd waardoor er minder licht binnenkwam, er kwam een rouwkamer en wachtkamer. En in 1994 werd een deel van de wijzigingen weer ongedaan gemaakt en werd de aula gerenoveerd door architect Arnold Sikkel.

Nieuwbouw
In 1991 werd binnen de gemeente gestart met een plan voor de bouw van een crematorium. Arnold Sikkel van EGM architecten ontwierp op het voorplein een geheel nieuw gebouw. Deze nieuwbouw bestaat uit een ruime aula met condoleanceruimte en een apart ovengebouw. In 2002 werd het crematorium in gebruik genomen. 

Uitbreidingen
De begraafplaats is nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Maar uitbreiding heeft gefaseerd plaatsgevonden, zoals de aanleg van de grafvakken (At/m R) waarvan een is ingericht voor islamitische begravingen. Daarnaast is er een vijver gemaakt met daaromheen urnenmuren. Ook kwam er een kinderhof met een toegangspoort in de vorm van een vlinder.

Openingstijden

1 november tot 1 maart: dagelijks 8.00 tot 16.00 uur
1 maart tot 1 mei: dagelijks 8:00 tot 19.00 uur.
1 mei tot 1 september: dagelijks 8.00  tot 21.00 uur.
1 september tot 1 november: dagelijk 8.00 tot 19:00 uur.

Tarieven 2022

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 0
Overige eenmalige kosten 55
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 959
Onderhoud graf voor de looptijd 64
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.078,00
Omgerekend op jaarbasis * 107,80

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 948,00
Overige eenmalige kosten 55,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 532,00
Onderhoud graf voor de looptijd 100,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.635,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 163,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 163,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 152,00
Overige eenmalige kosten 55,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 652,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 100,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 959,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 95,90
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 33,23

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 6
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 152,00
Overige eenmalige kosten 55,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 604,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 811,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 162,20
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 101,80

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 5 jaar

Verstrooien as 68,00

zonder familie

* bij minimale looptijd

 • Voor de complete prijslijst, neem contact op met de begraafplaats.

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats Rusthof
Dodeweg 31
3832 RE Leusden
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving