Algemene begraafplaats Poortugaal

Profiel begraafplaats

Algemene begraafplaats Poortugaal

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven: een particulier graf en een algemeen graf. Kindergraven, urnengraven en urnennissen vallen in de gemeente Albrandswaard onder particulieren graven. Graven worden op volgorde uitgeven, de beheerder bepaalt dus de plek waar wordt begraven. Ook is er een gedeelte met eeuwig durende graven, deze worden echter niet meer uitgegeven.

Een particulier graf

Een particulier graf wordt ook wel familie- of eigen graf genoemd. U kunt zelf de rechten van een particulier graf kopen. Dit kan in de gemeente Albrandswaard voor een periode van 20 jaar. Daarna kunt u de rechten met steeds 5 , 10 of 20 jaar verlengen. De beheerder kan nooit zomaar de grafrechten stoppen, hij heeft altijd eerst opdracht nodig van de rechthebbende om een bepaalde actie te ondernemen. U kunt de grafrechten ook overschrijven naar een andere persoon die u zelf aanwijst. Een graf kan worden uitgeven voor meerdere personen. Op de begraafplaats in Poortugaal zijn de graven één diep. U kunt hier ook kiezen voor een dubbel graf (naast elkaar).  U kunt een particulier graf ook bij voorbaat al kopen. Daarmee maakt u het aanzienlijke gemakkelijker voor uw nabestaanden.

Een algemeen graf

De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraafplaats; de gemeente Albrandswaard. De beheerder bepaalt ook hoe lang een algemeen graf blijft bestaan. In Nederland is wettelijke grafrusttermijn minimaal 10 jaar.

Asbestemming

In Nederland is het wettelijk verplicht dat de as van een overledene na de crematie minimaal een maand wordt bewaard in het crematorium. Daarna kan u kiezen om het as te verstrooien of plaatsen in een urnnis, urngraf of bijzetten in een particuliergraf. Voor dat men een urn of asbus kan plaatsen, moet u altijd een verklaring van overlijden en verklaring van crematie overhandigen aan de begraafplaatsbeheerder

Verplichte onderhoudsrechten

Als rechthebbende van het graf ben u verplicht om onderhoudsrechten te betalen. Dit onderhoudsrecht is bestemd voor algemeen onderhoud zoals groenonderhoud, padenonderhoud en watervoorziening. 

Plaatsen van een monument (gedenkteken)

Voor het plaatsen van een monument moet u een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt meestal ingediend door de steenhouwer. Op de aanvraag moeten de maten en de materiaalkeuze van het monument worden vermeld. Er moet gekozen worden voor degelijke materialen die bestendig zijn tegen alle weersinvloeden. De maten van een monument op de begraafplaats in Poortugaal zijn:

                                                                            (l x b x h )

Particulier enkelgraf                                            180 x 80 x 100 cm

Particulier dubbelgraf                                         180 x 160 x 100 cm

Algemeengraf                                                             50 x 50 cm mag op een roefje. 

Urngraf                                                                          60 x 60 cm

Urnennissen zijn er in verschillende maten

Behalve bij een grafkelder, wordt een termijn van drie maanden na de begrafenis aangehouden voordat er toestemming wordt verleend voor het plaatsen van het monument. Dit heeft te maken met de kans tot het verzakken van het monument.

Voor het aanpassen of tijdelijk verwijderen van het monument moet altijd toestemming worden aangevraagd.

 

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Opbaarruimte
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • graf onbepaalde tijd
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Geschiedenis of oorsprong
De Algemene Begraafplaats van POORTUGAAL (Gemeente ALBRANDSWAARD) heeft zich gevormd rond de Dorpskerk.
De kerk in zijn huidige vorm is gebouwd in de vijftiende eeuw. Het is een oudgothische kruiskerk. In eerste instantie was er alleen rond de kerk een kerkhof, maar in de loop der jaren is deze uitgebreid naar een ruime Gemeentelijke Begraafplaats, welke zich ook achter de kerk bevindt. Naast de algemene en eigen graven vindt je er ook urnengraven, maar ook urnenmuren en een strooiveld. Deze begraafplaats oogt heel ruimtelijk en is een oase van rust.

Het gebied van het huidige Poortugaal werd al bewoond in de vijfde en vierde eeuw vóór Christus. De bewoners werden verjaagd door de sterke getijdenwerking in de kreek waaraan ze woonden. Romeinen probeerden zich in de tweede eeuw na Christus op dezelfde plek te vestigen, maar hielden het in het midden van de derde eeuw voor gezien. Het duurde tot omstreeks de negende eeuw alvorens de mens zich wederom in Poortugaal vestigde.
Rond 1170 begonnen de bewoners van Poortugaal zichzelf te beschermen tegen de rivier door dijken aan te leggen. Er ontstond een ringpolder van ongeveer 95 ha. Het centrum van deze polder werd in eerste instantie gevormd door een houten huis, een houten toren en een houten kerkje. Tegen de zuidelijke dijk woonden de mensen zonder eigen land. Zij vormden daarmee het dorp Poortugaal. De houten kerk is in het begin van de dertiende eeuw vervangen door een bakstenen kerk. Omdat de kerk de hofkerk was van de adelijke heer die niet in het dorp woonde, kreeg de kerk zijn uitzonderlijke ligging buiten het dorp.

Net als Rhoon groeide Poortugaal gestaag in de loop van de eeuwen. Bestond het dorp eerst uit boerderijen die rond een cirkelvormig stuk grasland lagen, later werd die centrale ruimte volgebouwd. Door de inpoldering van IJsselmonde was er voldoende grasland buiten het dorp beschikbaar. Na de Tweede Wereldoorlog kende Poortugaal een enorme groei. Hoogvliet werd deels op Poortugaals grondgebied verder uitgebreid. Bij de gemeentelijke herindeling in 1985 waarbij Rhoon en Poortugaal werden samengevoegd tot Albrandswaard, zijn de grenzen opnieuw getrokken en zijn verschillende wijken toegevoegd aan het grondgebied van Rotterdam.

Bron: deels Wikipedia

Openingstijden

De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1365
Overige eenmalige kosten 35
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 410
Onderhoud graf voor de looptijd 0
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 310
Totaal voor een begrafenis * 2.120,00
Omgerekend op jaarbasis * 141,33

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
In overleg met afdeling financiën

Minimale looptijd bij uitgifte: 15 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 15 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1.324,00
Overige eenmalige kosten 35,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.760,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 900,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 4.019,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 200,95
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 200,95

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal personen per graf: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 99 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 380,00
Overige eenmalige kosten 35,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 610,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 225,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.250,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 125,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 83,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 190,00
Overige eenmalige kosten 35,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 730,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 175,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.130,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 113,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 67,75

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Verstrooien as 75,00

Voor het verstrooien van as wordt per as bus.

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Algemene begraafplaats Poortugaal
Kerkstraat 92-94
3176PS Poortugaal
Contact
Gemeente Albrandswaard
Administratie begraafplaatsen
T: 010-5061111
E: begraafplaatsen@albrandswaard.nl
https://www.albrandswaard.nl/begraafplaatsen
Klik hier voor een routebeschrijving