Begraafpark Zuylen: een groene gedenkplek voor begraven en asbijzetting

Begraafpark Zuylen

Profiel begraafplaats

Op Begraafpark Zuylen voel je een diepe rust. Als je door de poort wandelt, besef je meteen wat de groene gedenkplaats betekent. Hier kom je om een geliefde te bezoeken, die er zacht rust. Misschien in een traditioneel graf, of in een urnentuin, misschien in een urnenzuil met een fraaie keramieken bloem erop, of uitgestrooid op een veld met bijzondere bomen en kunstwerken.

Begraafpark Zuylen kenmerkt zich door een grote variëteit aan mogelijkheden om overledenen te begraven en om de as van overledenen een laatste bestemming te geven. Onder de grond maar ook boven de grond, onder bomen of juist in de open ruimte. Een heel bijzonder element is het bovengronds begraven, een aarden wal waarin grafkelders en urnenkelders zijn ingegraven, rondom een grote vijver. 

Al jaren zijn we bezig om het begraafpark duurzaam te beheren. Er is dan ook veel groen dat bijdraagt aan een gezonde opbouw van de natuur. De soortenrijkdom van zowel flora als fauna neemt toe. Zuylen is een groene oase van 13 hectare, in de stedelijke omgeving. Zuylen staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levenshouding.

Foto's

Bron: Begraafpark Zuylen: een groene gedenkplek voor begraven en asbijzetting

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Opbaarruimte
 • Familiekamer
 • Familiekamer 24-uurs
 • Klokkenstoel
 • Muziek installatie
 • DVD installatie
 • Beamer/scherm
 • CD opname
 • DVD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • bovengronds graf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
  • protestants
  • islamitisch
 • NATUURLIJK BEGRAVEN
  • groen begraven
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Begraafpark Zuylen werd voor het eerst in gebruik genomen op 17 mei 1826. In die tijd mocht er niet meer in de stad Breda begraven worden en is daarom buiten de stadsgrenzen een stuk landbouwgrond gekocht. Van de eerste begrafenis is een schilderij gemaakt. Bijna anderhalve eeuw hebben de Rooms-Katholieke parochies van Breda dit begraafpark bestuurd, in de vorm van een maatschap. In 1968 is voor de stichtingsvorm gekozen en In 1977 is de katholieke signatuur van deze stichting vervallen.

Openingstijden

De poorten zijn al voor 9.00 uur open en gaan vaak later dan 17.00 uur dicht.

Als je eenmaal op het begraafpark bent, kunt je er uiteraard altijd uit.

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 699.50
Overige eenmalige kosten 89.00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 510.00
Onderhoud graf voor de looptijd 0
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.298,50
Omgerekend op jaarbasis * 129,85

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 699,50
Overige eenmalige kosten 222,50
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 335,50
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 525,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.782,50
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 178,25
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 178,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Toeslag begraven Bieberg 506,- terug te ontvangen indien lid van PKN - zandgraven 1 persoon, keldergraven 2 personen

Aantal personen per graf: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 99 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 99 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 137,50
Overige eenmalige kosten 89,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 335,50
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 525,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.087,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 108,70
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 44,16

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Per perceel kunnen de tarieven variƫren

Aantal urnen per graf: 4
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 100 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 100 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 434,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 434,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 86,80
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 86,80

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Tarief is exclusief sierurn

Aantal urnen per nis: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 99 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 99 jaar

Verstrooien as 121,00

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Begraafpark Zuylen
Haagweg 332
4813 XE Breda
Klik hier voor een routebeschrijving