Begraafplaats & Crematorium Moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa

Profiel begraafplaats

Ten noorden van Arnhem, tegen de bossen van de Waterberg, ligt Begraafplaats & Crematorium Moscowa. Dit monumentale begraafpark werd in 1876 geopend, toen acht hectare groot. Door de eeuwen heen groeide het tot een park van ruim dertig hectare. Sinds 1974 is er tevens een crematorium op Moscowa.

Gedenkpark Moscowa is zeer verbonden met Arnhem. Tal van Arnhemse notabelen en bekende predikanten, militairen, architecten of kunstenaars hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. U hoeft overigens niet uit Arnhem of omgeving te komen om hier begraven of gecremeerd te worden.

Moscowa heeft een algemeen deel, een rooms-katholiek deel en een islamitisch deel. Een begraafplaats van deze tijd, waar nagenoeg alles mogelijk is.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Familiekamer
 • Muziek installatie
 • DVD installatie
 • CD opname
 • DVD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
  • protestants
  • islamitisch
 • CULTUUR GRAVEN
  • chinees
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

De geschiedenis van Moscowa gaat terug naar 1873. Arnhem besloot om buiten de stadsgrenzen een nieuw grafveld in te richten. In 1876 vond de eerste begrafenis plaats. Moscowa werd vernoemd naar een nabij gelegen hofstede, die Jacob Carel Jan baron van Heeckeren van Enghuizen in 1847 liet bouwen. Deze edelman-militair had de gewoonte zijn boerderijen te vernoemen naar veldtochten die hij in Franse dienst had meegemaakt.  

Schijndoden
Op de begraafplaats stond vroeger een lokaal voor schijndoden. Gevoed door gruwelijke verhalen was men als de dood levenden te begraven. Na het overlijden hield men bij de dode een spiegeltje of een veertje voor de mond. Besloeg het spiegeltje niet of bewoog het veertje niet, dan was de dood ingetreden en kon men veilig begraven. Een ingenieus alarmbellensysteem in het schijndodenhuis bood overledenen een laatste kans de grafdelvers erop te wijzen dat ze te vroeg waren.

Arnhemse bekenden
Op Moscowa bevinden zich circa twintigduizend graven, waar tussen de veertig en vijftigduizend mensen begraven zijn. Onder hen diverse Arnhemse hoogwaardigheidsbekleders, maar ook de Arnhemse luchtvaartpioniers Van Maasdijk (1910) en Spandaw (1914), de detaillist F. Mahler (van fa. Mahler, textiel, stoffen, lingerie e.d.), tabaksfabrikant Theodorus Niemeyer, Dirk Troelstra (de jongere broer van Pieter Jelles) en Josef Weiss, de Zwitserse muzikant die als Tata Mirando met het gelijknamige zigeunerorkest furore maakte.

Karakteristieke aula's
In 1968 werden twee aula’s gebouwd. Met hun karakteristieke puntdaken en prachtige monumentale glas in lood ramen (van de graficus Jan P.C. van Doorn) vormen de aula’s nog steeds een ‘landmark’ op Moscowa. In 1974 opende Moscowa een crematorium. 

ASCE
Moscowa is in 2013 uitgenodigd toe te treden tot de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). De ASCE is een internationale organisatie van bijzondere begraafplaatsen, die vindt dat begraafplaatsen belangrijk zijn als cultureel erfgoed. Tot de ASCE behoren ook het monumentale Père Lachaise in Parijs, Montjuic in Barcelona en Cimitero del Verano in Rome

Openingstijden

Kantoor 
maandag t/m vrijdag: 9.00 – 16.00 uur

Terrein, dagelijks
november t/m februari: 8.30 -17.00 uur
maart t/m mei: 8.30-19.00 uur
juni t/m augustus: 8.30 - 21.00 uur
september t/m oktober: 8.30 - 19.00 uur

Theehuis Moscowa 
dagelijks: 10.00 - 16.00 uur

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats & Crematorium Moscowa
Waterbergseweg 18
6815 AP Arnhem
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving