Entree nieuwe deel Begraafplaats Groene Kerk

Begraafplaats Groene Kerk

Profiel begraafplaats

Begraafplaats Groene Kerk is de algemene begraafplaats van Oegstgeest. Dat betekent dat iedereen van welke gezindte of cultuur ook, hier zijn dierbaren kan laten begraven. Er is gelegenheid voor het bijzetten van een urn in de urnenmuur (nieuwe deel) of in een urnengraf of kelder en er zijn een tweetal plaatsen waar verstrooiïng van as kan plaatsvinden.

De begraafplaats bestaat uit twee delen, een oud (historisch) deel rond de kerk en een nieuw modern deel aan de overkant van de weg. Op beide delen van de begraafplaats is ruimte voor nieuwe bijzettingen.

Meer informatie vindt u op: www.begraafplaats-groenekerk.nl

Ook kunt u zich met eventuele vragen wenden tot de beheerder de heer P. de Mol 06- 25 34 30 24.

Voor vragen omtrent administratie, facturen en grafrechten kunt u bellen met 071 - 8200377.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Familiekamer
 • Muziek installatie
 • CD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

In de negende eeuw stond op de plaats van de huidige Groene of Willibrordkerk een volgens de legende door Willibrord gewijd kerkje. Het lag langs een belangrijke route op de rand van een strandwal en was één van de eerste kerken in het graafschap Holland. Volgens de overlevering heeft Willibrord hier omstreeks 740 op de resten van een Romeinse nederzetting een houten kerk gebouwd, die in 856 werd verwoest door de Noormannen. In 1574 is de kerk opnieuw verwoest tijdens het beleg van Leiden.

De kerk is meermalen vernieuwd en herbouwd. Na de verwoesting tijdens het beleg van Leiden is rond 1600 alleen het schip van de kerk herbouwd; de behouden tufstenen toren en het kostershuis werden gerepareerd. In 1662-1663 is het resterende deel van de kerk herbouwd. Deze herbouw vond plaats op de funderingen en met gebruikmaking van resten van zijn voorganger. Zo ontstond de huidige, éénbeukige kruiskerk, gebaseerd op het 15e-eeuwse gotische model. De kerk is gemetseld in baksteen en tufsteen. De Romaanse tufstenen toren is in 1830 afgebroken. Bij de restauratie in 1956 werd op de plek van de toren een entreeportaal gebouwd.

De kerk kreeg de naam 'Groene Kerk' doordat de kerkvoogd J. van den Berg in het laatste kwart van de 19e eeuw klimop liet aanbrengen. Tijdens de laatste restauratie is deze klimop verwijderd omdat de begroeiing het muurwerk aantastte.

Openingstijden

De begraafplaats is dagelijks voor een ieder toegankelijk van 15 april tot 15 september tussen 09.00 uur en 21.00 uur

en van 15 september tot 15 april tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Tarieven 2021

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1183
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 0
Onderhoud graf voor de looptijd 594
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.777,00
Omgerekend op jaarbasis * 118,47

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 15 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 15 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1.183,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 2.366,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 1.658,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 5.207,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 260,35
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 126,22

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 0 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 1 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 0 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 534,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.421,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 474,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 2.429,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 242,90
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 148,15

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 0 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 0 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 239,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 590,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 237,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.066,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 213,20
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 213,20

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Verstrooien as 239,00

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats Groene Kerk
Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest

Nieuwe deel is aan de overzijde van de weg
Klik hier voor een routebeschrijving