Begraafplaats Rusthof

Profiel begraafplaats

Rusthof is de oudste begraafplaats in Ridderkerk.Tot 1999 vonden hier alleen nog bijzettingen plaats in bestaande particuliere graven. Sinds 1999 is er op Rusthof weer de mogelijkheid tot het uitgeven van een beperkt aantal nieuwe particuliere graven. Rusthof biedt u ook de mogelijkheid om een graf te reserveren.

 

Foto's

Mogelijkheden

Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • graf onbepaalde tijd
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Rusthof is gelegen aan het begin van de Lagendijk en is een mooie, oude begraafplaats met hoog opgaand geboomte. Het is de oudste begraafplaats van de gemeente Ridderkerk, als Algemene Begraafplaats gesticht in het jaar 1829. Per 1 januari van dat jaar was het wettelijk verboden te begraven in en rondom dorpskerken, vooral om hygiënische redenen. De gemeenteraad had diverse malen vergaderd over het Franse decreet van 1804, dat er niet meer in en rondom de kerk begraven mocht worden, maar meende gegronde redenen te hebben hiermee door te kunnen gaan. Hett aan te kopen land zou te laag liggen om er te kunnen begraven, de kosten zouden te hoog zijn, de inkomsten van de bewoners liepen terug en per hoofd van de gemeente zou het onverantwoorde kosten met zich meebrengen. Men bleef daarom in en rondom de kerk begraven. Men dacht dat bij het vertrek van de Franse bezetting het decreet zou vervallen en alles bij het oude zou blijven. Dat bleek een misrekening. Het landsbestuur nam het decreet van de Fransen, na hun vertrek, over en bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 werd definitief (behoudens bijzondere gevallen) verboden in of rondom de kerk te begraven. Het duurde het nog tot 1 januari 1829 voor de begraafplaats "Rustburg", nu "Rusthof" werd geopend.

De rond 1935 gebouwde aula heeft een portiek, dat geflankeerd wordt door een afbeelding van een Pelikaan (symbool van zelfopofferende moederliefde.) aan de rechterkant en een afbeelding van de Dood (man met een zeis.) aan de linkerkant.

De aard van de grafmonumenten en de populatie maken het tot een begraafplaats met grote historische en culturele waarde.

Enkele interessante graftekens zijn b.v.: met boom en anker voor A. Pot, overleden 1n 1858 en de zerk voor Ds. de Klerck, overleden 1917.

Openingstijden

De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van 09.00 uur tot zonsondergang.

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 695,00
Overige eenmalige kosten 75,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.205,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 2.125,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 4.100,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 205,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 121,75

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 99 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 80,00
Overige eenmalige kosten 75,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 215,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 380,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 750,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 75,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 45,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 80,00
Overige eenmalige kosten 75,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 145,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 380,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 680,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 68,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 41,75

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Gespreide betaling in overleg met afdeling financiën

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Verstrooien as 90,00

op een verstrooiingsplaats (inclusief plaatje)

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Begraafplaats Rusthof
Lagendijk 50
2981 EK Ridderkerk
Contact
Gemeente Ridderkerk
E: begraafplaats@ridderkerk.nl
https://www.ridderkerk.nl/begraafplaatsen
Klik hier voor een routebeschrijving