Gemeentelijke begraafplaats Soest

Profiel begraafplaats

Op de gemeentelijke begraafplaats Soest zijn diverse graven aanwezig. Naast de particuliere graven en algemene graven hebben we ook kindergraven (t/m 5 jaar), urnengraven en diverse urnennissen. In de aula is plaats voor ongeveer 60 personen.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld

Geschiedenis of oorsprong

De begraafplaats aan de Veldweg is begin 1900 opgericht door de Nederlands Hervormde kerk. Rond 1906 vond er de eerste begraving plaats. In 1975 kwam de begraafplaats in het beheer van de gemeente Soest. Enkele jaren later is de begraafplaats aan de noordwestzijde uitgebreid met een brede strook. De eerste urnenmuur op de begraafplaats aan de Veldweg stamt uit 1992. Vier jaar later zijn de eerste urnengraven uitgegeven en is de herdenkingszuil op het strooiveld aangeschaft. In 1996 is de manier waarop graven werden uitgegeven veranderd. Zo werd de uitgiftetermijn vastgesteld op 20 jaar voor een particulier graf en 10 jaar voor een algemeen graf. En het aantal inzetten of lagen per particulier graf werd van 3 naar 2 teruggebracht. In 2012 is de herinrichting van een deel van vak 5 afgerond. Er zijn 2 columbaria (met daarin totaal 128 urnennissen), diverse solitaire urnennissen geplaatst en ruimte gecreëerd voor diverse urnengraven. Tevens is er een algemeen gedenkteken geplaatst met daarop de tekst: “Groot is de leegte die zij achterlieten. Mooi zijn de herinneringen die blijven”. Hier kan eenieder een overleden dierbare herdenken en eventueel bloemen plaatsen.

Openingstijden

Van zonsopgang tot zonsondergang

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 889.00
Overige eenmalige kosten 34.00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 379.00
Onderhoud graf voor de looptijd 441.00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 1.743,00
Omgerekend op jaarbasis * 174,30

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 889,00
Overige eenmalige kosten 34,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.654,00
Onderhoud graf voor de looptijd 1.740,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 4.317,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 215,85
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 131,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden In een particulier graf mag een asbus bijgezet worden Op een graf is dat niet toegestaan

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 138,00
Overige eenmalige kosten 34,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 449,00
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 430,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.051,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 105,10
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 39,18

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden

Aantal urnen per graf: 4
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 138,00
Overige eenmalige kosten 34,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 449,00
Onderhoud nis voor de looptijd 430,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.051,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 105,10
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 61,15

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
LET OP: De huurkosten voor een Solitaire urnennis bedragen € 649,00 voor 10 jaar Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Verstrooien as 138,00

Asverstrooiingen zijn ook mogelijk op een particulier graf (alleen in opdracht van de rechthebbende)

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Gemeentelijke begraafplaats Soest
Veldweg 18
3764 CP Soest

Voor het maken van een afspraak voor een bijzetting of begrafenis belt u met 035-6093141.
Contact
DV/Begraafplaatsadministratie
https://www.soest.nl/begraafplaatsen/
Klik hier voor een routebeschrijving