Gemeentelijke begraafplaats Soesterberg

Geschiedenis of oorsprong

De gemeentelijke begraafplaats in Soesterberg ligt in het bos. Deze begraafplaats werd op 1 september 1961 geopend. De graven op deze begraafplaats liggen aaneengesloten in rijen. In 1994 is op begraafplaats Soesterberg een urnenmuur gebouwd. In 1996 is de manier waarop graven werden uitgegeven veranderd. Zo werd de uitgiftetermijn vastgesteld op 20 jaar voor een particulier graf en 10 jaar voor een algemeen graf. En het aantal inzetten of lagen per particulier graf werd van 3 naar 2 teruggebracht. In het jaar 2000 zijn de eerste urnengraven uitgegeven. Er is in 2010 een vak voor urnengraven en asverstrooiingen gerealiseerd. Hierop zijn in 2012 diverse solitaire urnennissen geplaatst.

Foto's

Mogelijkheden

Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • exclusieve vorm
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld

Openingstijden

Van zonsopgang tot zonsondergang.

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1000.00
Overige eenmalige kosten 39.00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 426.00
Onderhoud graf voor de looptijd 496.00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.961,00
Omgerekend op jaarbasis * 196,10

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1.000,00
Overige eenmalige kosten 39,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.860,00
Onderhoud graf voor de looptijd 1.960,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 4.859,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 242,95
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 147,45

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden. In een particulier graf mag een asbus bijgezet worden. Op een graf is dat niet toegestaan.

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 156,00
Overige eenmalige kosten 39,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 505,00
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 480,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.180,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 118,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 44,13

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden.

Aantal urnen per graf: 4
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 156,00
Overige eenmalige kosten 39,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 505,00
Onderhoud nis voor de looptijd 480,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.180,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 118,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 68,75

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is wel mogelijk
LET OP: De huurkosten voor een Solitaire urnennis bedragen € 730,00 voor 10 jaar. Een betalingsregeling is mogelijk, mits het niet langer loopt dan 12 maanden.

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Verstrooien as 156,00

Asverstrooiingen zijn ook mogelijk op een particulier graf (alleen in opdracht van de rechthebbende).

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Gemeentelijke begraafplaats Soesterberg
Kampdwarsweg 7
3769 DK Soesterberg

Voor het maken van een afspraak voor een bijzetting of begrafenis belt u met 035-6093141.
Contact
DV/Begraafplaatsadministratie
https://www.soest.nl/begraafplaatsen/
Klik hier voor een routebeschrijving