Bob Awick

Oude Begraafplaats

Profiel begraafplaats

Begraafplaatsen zijn plaatsen waar al eeuwenlang afscheid wordt genomen van dierbare overledenen. De inzichten van nabestaanden en beheerders over de vormgeving van de gedenktekens waarmee de overledenen worden herdacht, zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Cultuurhistorische ontwikkelingen van tientallen jaren, soms zelfs eeuwen, zijn terug te vinden op enkele hectaren. Begraafplaatsen dienen dan ook om verschillende redenen tot waardevolle monumenten te worden gerekend. Er zijn fraai gebeeldhouwde gedenktekens te vinden en er zijn personen begraven die op lokaal of nationaal niveau een belangrijke rol hebben gespeeld. Bovendien hebben nogal wat begraafplaatsen een parkachtig karakter en is er bijzondere of zeldzame beplanting te vinden. Al die factoren zijn van toepassing op de Oude Begraafplaats. De Oude Begraafplaats is vanwege al deze bijzondere waarden in 2005 in zijn geheel als rijksmonument aangewezen. Dit houdt in dat het beheer zich voornamelijk richt op het behoud van de huidige waarden en het gefaseerd doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen.

Openstelling
Sinds november 2013 is de Oude Begraafplaats weer opengesteld voor het uitgeven van bestaande graven. Om inzichtelijk te hebben welke graven beschikbaar zijn voor uitgifte is een grafkaart aanwezig. Voor de uitgifte van deze graven zijn samen met de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats strenge eisen opgesteld. In de blokken II, III en V zijn een aantal graven voor uitgifte aangewezen. Gezien de bijzondere waarden van blok I zullen hier geen graven uitgegeven worden. Voor de meeste opnieuw uit te geven graven geldt dat het huidige grafmonument behouden dient te blijven. Er komen elk jaar een klein aantal graven beschikbaar waarop een nieuw grafmonument geplaatst kan worden. Voor zowel het toevoegen van een bestaand grafmonument als het plaatsen van een nieuw monument zijn strikte voorwaarden opgesteld.

Graf reserveren
Op de Oude Begraafplaats is het mogelijk om een graf van te voren uit te zoeken en te reserveren. U kunt via de beheerder van de begraafplaats een afspraak maken voor een verkennende rondgang. Mocht u na de rondgang gebruik willen maken van een reservering dan kunt u dit doorgeven aan de beheerder.

Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats Naarden
Via de stichting kunt u historische gegevens verkrijgen over bestaande graven. De stichting is tevens een belangrijke partner tot behoud van de Oude Begraafplaats via het vele werk dat de vrijwilligers op zich nemen. Ook kunt u met de Stichting een contract afsluiten om het grafmonument te onderhouden. U kunt verdere informatie over en contact met de Stichting verkrijgen via de website: www.oudebegraafplaats-naarden.nl per telefoon via 035 694 1310 of per email: sonja.verloop@planet.nl 

Foto's

Bron: Oude Begraafplaats Naarden

Mogelijkheden

Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

In 1830 is de begraafplaats, gelegen aan de Amersfoortsestraatweg, in gebruik genomen. De begraafplaats was indertijd bestemd voor alle hervormde en katholieke inwoners van Naarden. Ook de Joodse Gemeente kreeg een gedeelte in de noordwestelijke hoek van de begraafplaats toegewezen. Het joodse gedeelte is eigendom van en wordt beheerd door de Joodse Gemeente. Daar dit joodse deel lange tijd alleen over de begraafplaats bereikt kon worden, is het recht van overpad verleend van het toegangshek tot aan het joodse toegangshek. De joodse begraafplaats hoort ruimtelijk gezien helemaal bij de begraafplaats: deze is er als het ware mee vergroeid.
De aanwijzing door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van de begraafplaats in 2005 als rijksmonument, onderstreept de waarde die de begraafplaats als historisch erfgoed heeft.

Inrichting
De begraafplaats beslaat ruim 1.5 ha., is rechthoekig van vorm en wordt omgeven door hoge bomen en struiken. Van de ingang loopt een hoofdlaan met aan beide zijden lindebomen over de hele lengte van de begraafplaats tot aan het baarhuisje, welke uit het einde van de 19de eeuw stamt. Halverwege deze laan ligt links en rechts dwars op de hoofdlaan wederom een lindelaan. Deze lanen vormen samen een kruis. Dit benadrukt het oorspronkelijke grondplan van de begraafplaats in de vorm van een kerkvloer. De paden van de lanen, die vroeger halfverhard waren, zijn in de laatste tientallen jaren door het minimale gebruik graspaden geworden.
In 1920 ging men er toe over de meer naar achteren gelegen, de tot dat tijdstip nog braakliggende, vakken in gebruik te nemen. Volgens de toen heersende trend werden deze nieuwe vakken met taxushagen afgezet voor het creëren van zogenaamde hoven die meer beslotenheid op de begraafplaats brachten. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd nog een strook langs de noordwestelijke buitenrand aan het complex toegevoegd met eromheen een nieuwe beukenhaag en kreeg de begraafplaats zo zijn definitieve vorm.

Openingstijden

De begraafplaats is 24 uur per dag toegankelijk

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1.600,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 2.000,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 3.600,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 360,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 226,67

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Aankoop graf is veelal inclusief te behouden grafmonument. Afkoop onderhoud indien gewenst. kan alleen via de Stichting worden geregeld.

Aantal personen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 50 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 320,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 625,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 945,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 94,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 42,42

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Aankoop graf is veelal inclusief te behouden grafmonument. Afkoop onderhoud, indien gewenst, kan alleen via de Stichting worden geregeld.

Aantal urnen per graf: 6
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Oude Begraafplaats
Amersfoortsestraatweg 27 PRT
1401 CV Bussum
Contact
afdeling Mens en Omgeving
Begraafplaatsadministratie
T: 035 2070 000
Klik hier voor een routebeschrijving