Toegangshek R.K. Begraafplaats Beeresteijn

R.K. Begraafplaats Beeresteijn

Profiel begraafplaats

De begraafplaats bevindt zich buiten de kern van Maarssen en ligt op het voormalige terrein van de R.K. schuilkerk nabij Beeresteijn.

Foto's

Bron: Grafmonumenten en overzicht begraafplaats

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
  • graf onbepaalde tijd
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

De huidige R.K. begraafplaats aan de Straatweg tussen Maarssen en Breukelen dateert uit 1828. Voor die tijd kende Maarssen slechts één kerkhof waar alle inwoners, katholiek of protestant, begraven werden. Deze begraafplaats was rond de huidige Nederlands Hervormde kerk gesitueerd.

Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 werd het begraven in kerken met ingang van 1 januari 1829 verboden. Tevens werd bepaald dat in elke gemeente een begraafplaats van tenminste 25 bij 25 meter moest worden ingericht, gelegen buiten de bebouwde kom. In dorpen met minder dan 1000 zielen mocht echter de bestaande begraafplaats in gebruik blijven. In Maarssen bleef dan ook het kerkhof naast de kerk de enige begraafplaats.
Dat duurde niet lang. Onder pastoor G. van Nooy werd een eigen R.K. begraafplaats aangelegd achter de kerk op Beresteyn (gebouwd in de jaren 1755-1759 en dienst gedaan tot 1885). In 1879 liet pastoor Essink het kerkhof vergroten naar de Oostzijde aan de Vecht. Later volgden nog diverse uitbreidingen.*

Een van de eerste graven was voorbehouden aan de ouders van Maria Dommer - een Amsterdams koopmansgezin dat in Maarssen het huis "Vechtoever" bewoond heeft. Maria Dommer zelf is in 1840 ook bijgezet in datzelfde graf. Deze Maria Dommer welke in 1836 een stichting opricht tot de "verpleeging van oude vrouwen" en de plaas "Endelhove" hiervoor aankoopt. De stichting die haar naam draagt en heden ten dage nog steeds de zorg voor ouderen in Maarssen levert is de oudste stichting van Maarssen.

 

*Tekst overgenomen uit: Een eeuw Heilig Hart Parochie Maarssen, I. van Veldhuizen (1985)

Openingstijden

De begraafplaats is geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Tarieven 2022

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 0
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 1150
Onderhoud graf voor de looptijd 0
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.150,00
Omgerekend op jaarbasis * 57,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Een algemeen graf is een graf waarbij de beheerder van de begraafplaats bepaald wie er begraven wordt. De minimale en maximale looptijd van dit type graf is 20 jaar en kan niet worden gewijzigd.

Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 2.650,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 2.650,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 132,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 66,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Bij een eigen graf bepaald de akte houder van het graf wie er in dit graf begraven mogen worden. We bieden de mogelijkheid aan (na een grafrust van minimaal 15 jaar) om het graf te schudden.

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 50 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 50 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Overige eenmalige kosten 175,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 450,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 625,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 125,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 80,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Een urnengraf kan de asbussen van twee overledenen bevatten. De eigenaar van de akte bepaald welke asbussen er in het graf geplaatst worden.

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 25 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Overige eenmalige kosten 175,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 450,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 625,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 125,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 80,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 5 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 25 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
R.K. Begraafplaats Beeresteijn
Straatweg 27
3603 CV Maarssen
Contact
R.K. Begraafplaats Beeresteijn
E. Loman
T: +31 6 13 06 39 28
E: eric.loman@gmail.com
Klik hier voor een routebeschrijving