R.K. begraafplaats Sint Petrus' banden

Geschiedenis of oorsprong

De R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden, gesticht n.a.v. de Begrafeniswet van 1869, aangelegd op een rechthoekig terrein met een midden- en dwarsas. Op de kruising van de assen een gietijzeren kruis op hardstenen sokkel. Op het einde van de middenas een Neo-gotische grafkapel (rijksmonument) met links daarvan een baarhuisje (rijksmonument).

Eiken en beuken langs de randen en aan de westzijde in een halfronde aanplant. Aan de straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met bakstenen palen een muurtje met gietijzeren hekwerk. De begraafplaats staat op de Gemeentelijke monumentenlijst met als waardering dat hij van cultuurhistorisch belang is, alsook van belang als ruimtelijk en landschappelijk element langs de Drieklinken.

De kapel uit 1891 is van architectuurhistorische waarde vanwege de negotische bouwstiil en detaillering opgetrokken in opdracht van de familie Van Vessem.

Jhr. H.A.L. van Vessem (1814-1891) was ritmeester, ordonnans-officier van Koning Willem III en intendant van de Koninklijke Paleizen te Amsterdam en ’s-Gravenhage. De grafkapel staat op de graven van zijn 28 september 1886 overleden echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen. Zelf ligt Van Vessem er ook begraven.

Voorts is de kapel van cultuurhistorische waarde vanwege de familiegeschiedenis en de gaafheid en zeldzaamheid van het object. De ligging op de begraafplaats in combinatie met het baarhuisje verlenen het object zijn ensemblewaarde en ontworpen door H.J. van den Brink.

Het baarhuisje is opgetrokken in een late neogotische stijl en dateert uit de periode 1910 - 1920, waarvan de achtergevel identiek is aan de voorgevel met uitzondering van de deur die in de achtergevel ontbreekt. De aanleg valt buiten de bescherming als rijksmonument.

De R.K. begraafplaats ligt aan de Drieklinken, 3972 EC Driebergen-Rijsenburg en behoort bij de Parochie St. Petrus’ Banden. Op 13 februari 2013 is de kerkelijke instelling die de naam draagt "     Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Petrus' banden " opgericht en door het Aartsbisdom Utrecht akkoord bevonden, statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg ( Gemeente Utrechtse Heuvelrug ). 

Vanwege de fusie per 1 januari 2010 van de parochies van de Utrechtse Heuvelrug en Zeist in de Sint Maarten-parochie wil de begraafplaats van St. Petrus’ Banden worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Overwegingen daarbij zijn het behoud van de mogelijkheid om de begraafplaats alleen te gebruiken voor parochianen van Sint Petrus’ Banden en van het voeren van een zelfstandig beleid ten aanzien van financiën en beheer. Aangezien de R.K. Begraaf- plaats van de St. Theresia-parochie in Maarn al een aparte rechtspersoon is en deel uitmaakt van de Sint Maarten-parochie wordt door het Adviesbureau Rooms-Katholieke Kerk verplicht er één rechtspersoon van te maken, derhalve is de kerkhofcommissie voor een fusie hierover in gesprek.

Foto's

Mogelijkheden

Soort graven
  • Particuliere graven
Type graven
  • TYPE GRAVEN
    • zandgraf

Tarieven 2022

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 561
Overige eenmalige kosten 101
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 1328
Onderhoud graf voor de looptijd 1240
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 3.230,00
Omgerekend op jaarbasis * 161,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 561,00
Overige eenmalige kosten 101,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.328,00
Onderhoud graf voor de looptijd 1.240,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 3.230,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 161,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 97,30

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 196,00
Overige eenmalige kosten 101,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.385,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 1.240,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 2.922,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 146,10
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 80,48

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

* bij minimale looptijd

  • Voor de complete prijslijst, neem contact op met de begraafplaats.

Contact

Bezoekadres
R.K. begraafplaats Sint Petrus' banden
aan de Drieklinken
3972 EC Driebergen-Rijsenburg
Contact
R.K. Begraafplaats Sint' Petrus banden
G.Th.M. van de Ven
T: 0343 - 518738
E: gtmvandeven@ziggo.nl
http://www.begraafplaatspetrusbanden.nl
Klik hier voor een routebeschrijving