Gemeentelijke begraafplaats Noordwijk

Geschiedenis of oorsprong

De gemeentelijke algemene begraafplaats van Noordwijk is in 1829 aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit Warmond naar een ontwerp van Salomon van der Paauw, stadsarchitect van Leiden.  In 1931 werd de begraafplaats aan de noord- en westzijde uitgebreid met terrassen in de duinen.

Het oudste gedeelte van de begraafplaats bestaat uit een ommuurd nagenoeg vierkant terrein met één rechte hoofdas (noord-zuid). In de duinen aan de noord- en westzijde gemetselde terrassen. Vanaf het toegangshek loopt in noordelijke richting een door bomen geflankeerd pad met een dwarsas in westelijke richting. De paden geven toegang tot de trappen, die de terrassen ontsluiten. Het muurwerk en de trappen van de terrassen zijn uitgevoerd in rode baksteen, de optredes zijn afgedekt met vierkante rode tegels. In het midden van de westelijke terrassen een halfronde gemetselde trap.

De eenvoudige vroeg negentiende-eeuwse aanleg van de Noordwijkse begraafplaats is, in combinatie met de specifieke terrassen uit 1931, van algemeen belang wegens cultuur- en (tuin)architectuurhistorische waarde. In 1999 is de gemeentelijke begraafplaats op genomen in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen)

 

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Opbaarruimte
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Openingstijden

De gemeentelijke algemene begraafplaats van Noordwijk is geopend van maandag tot en met vrijdag en op zon- en feestdagen van zonsopgang tot zonsondergang.

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 883
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur
Onderhoud graf voor de looptijd
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 883,00
Omgerekend op jaarbasis * 88,30

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Een algemeen graf is in beheer van de gemeente Noordwijk en wordt uitgegeven met een looptijd van 10 jaar In een algemeen zandgraf kunnen drie personen begraven worden die geen familie of relatie van elkaar zijn Een algemeen graf kan niet verlengd worden Na de looptijd van 10 jaar wordt het graf geruimd

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 883,00
Overige eenmalige kosten 32,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.990,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 2.905,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 290,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 157,83

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
In een particulier graf (eigen of fam graf) kunnen 3 personen worden begraven Een particulier graf wordt uitgegeven met een looptijd van 10 jaar voor € 1172,- of met een looptijd van 20 jaar voor € 1955,- Daarna kan het recht telkens worden verlengd met een periode van 5 of 10 jaar tegen het dan geldende tarief

Aantal personen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 183,00
Overige eenmalige kosten 32,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.251,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.466,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 146,60
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 84,05

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Betreft een urnenkeldertje waarin 2 standaard asbussen in gezet kunnen worden Een urnenkeldertje wordt uitgegeven met een looptijd van 10 jaar voor € 736,- of met een looptijd van 20 jaar voor € 1229,- Daarna kan het recht telkens worden verlengd met een periode van 5 of 10 jaar tegen het dan geldende tarief

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 183,00
Overige eenmalige kosten 32,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.452,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.667,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 166,70
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 69,90

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
In een urnennis kunnen drie standaard asbussen worden bijgezet Een urnennis wordt uitgegeven met een looptijd van 10 jaar voor € 856,- of met een looptijd van 20 jaar voor € 1426,- Daarna kan het recht telkens worden verlengd met een periode van 5 of 10 jaar tegen het dan geldende tarief

Aantal urnen per nis: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Gemeentelijke begraafplaats Noordwijk
Oude Zeeweg 32
2202 CG Noordwijk
Contact
administratie gemeentelijk begraafplaats
Dhr. V.B. van Hameren
T: 071 36 60 396
https://www.noordwijk.nl/
Klik hier voor een routebeschrijving