Nieuwe RK begraafplaats

Profiel begraafplaats

De begraafplaats is van oorsprong een katholieke begraafplaats. Wij bieden een ieder hierdoor de mogelijkheid om indien gewenst, in gewijde grond begraven te worden. Dit hoeft niet in een particulier graf aangezien de begraafplaats ook beschikt over een aantal algemene keldergraven.

Kinderhofje
Het overlijden van een kind grijpt diep in, in het leven van de nabestaanden. Voor het begraven en herdenken van kinderen is een apart gedeelte op de begraafplaats aanwezig waar u in alle rust bij het graf kunt zijn. Ook is er ruimte om met andere nabestaanden contact te leggen. Juist binnen het karakter van deze plek heeft u zelf de keus om dit verlies persoonlijk te herdenken en te verwerken of om contact te leggen met mensen die soortgelijke emoties (h)erkennen. 

Asbestemmingen
Op de begraafplaats is een bijzonder columbarium aanwezig voor het bijzetten van asbussen. De voormalige aula van de begraafplaats is sinds 2001 in gebruik voor asbestemming. U kunt hier een urnennis huren die ruimte biedt aan twee asbussen.
Uiteraard is het mogelijk om voorafgaand aan een begrafenis een rondleiding te krijgen en een graf uit te zoeken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Daarnaast is het eveneens mogelijk om al bij leven een graf of een asbestemming te reserveren.

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Videostreaming
 • Familiekamer
 • Muziek installatie
 • Beamer/scherm
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • keldergraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek

Geschiedenis of oorsprong

De begraafplaats is in 1952 aangelegd door de katholieke gemeenschap uit Bussum. Sinds 1974 is de begraafplaats in beheer bij de gemeente.
De oorspronkelijke hoofdingang lag aan de Struikheiweg. Vanuit hier is de begraafplaats overwegend symmetrisch aangelegd met als centraal punt in de hoofdas de priestergraven. De structuur wordt gevormd door strakke taxushagen waarin vele prunusbomen staan. Door deze vormgeving is de grafintensiteit weliswaar hoog maar oogt de begraafplaats nog steeds groen. Het meeste groen bevindt zich aan de buitenranden. De hoofdingang is sinds de begraafplaats door de gemeente wordt beheerd niet meer als zodanig in gebruik. De begraafplaats is nu door een tegelpad verbonden met de naastgelegen algemene begraafplaats Bussum.

 

 

Openingstijden

De begraafplaats is 24 uur per dag toegankelijk

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 750
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 350
Onderhoud graf voor de looptijd 450
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.550,00
Omgerekend op jaarbasis * 155,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Het betreft een keldergraf. De kosten voor het onderhoud van het graf zijn inclusief de bijdrage voor het onderhoud van het gedenkpark

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1.200,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 865,00
Onderhoud graf voor de looptijd 1.200,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 3.265,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 326,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 188,83

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 50 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 215,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 430,00
Onderhoud nis voor de looptijd 600,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.245,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 124,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 73,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per nis: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Nieuwe RK begraafplaats
Struikheiweg
1406 TK Bussum

De begraafplaats is via de algemene begraafplaats Bussum toegankelijk
Contact
afdeling Mens en Omgeving
Begraafplaatsadministratie
T: 035 2070 000
Klik hier voor een routebeschrijving