Een overzicht op ons kerkhof

Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Profiel begraafplaats

Het kerkhof van de R.K. Kerk O.L.Vr. Geboorte te Uitgeest kenmerkt zich door zijn fraaie en unieke ligging aan de Binnenmeer van Uitgeest. Als parochie zijn we trots op ons goed onderhouden kerkhof, dit mede dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers die hier wekelijks aktief is om alles netjes en verzorgd te houden. Het is een mooie plek aan de Binnenmeer, die uitnodigt tot een regelmatig bezoek.

Naast de graven is er een urnenmuur met nissen en sinds een paar jaar ook een aantal urnengraven zodat nabestaanden kunnen kiezen uit verschillende asbestemmingen.

Circa 600 graven zijn bezet, waarin circa 1000 geregistreerde personen begraven liggen. Er is nog ruimte voor 140 graven.

Foto's

Bron: Een indruk van onze mogelijkheden

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Koffiekamer
 • Catering
 • Muziek installatie
 • CD opname
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urnenmuur
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek

Geschiedenis of oorsprong

Historie

Op 12 april 1871 werd een perceel bosgrond bij notariele acte eigendom van het kerkbestuur. Door de verkopers werd de koopsom (200 gulden) teruggegeven aan de kerk onder het beding dat hun graf ten eeuwige dage niet geruimd zou worden.

In eerste aanleg werd een stuk grond van 27 X 22,5 mtr. met 1,5 m zand opgehoogd en in maart 1872 was het kerkhof gereed. De kerkelijke inzegening geschiedde door deken B. de Groot van Beverwijk op 30 april 1872.

Later in februari 1874 werd, overeenkomstig de voorschriften der burgerlijke wet, bij het kerkhof een flink onderheid lijkenhuis gebouwd. In dezelfde tijd werd het kerkhof verfraaid met een gemetseld priestergraf, waarin inmiddels een achttal priesters ten eeuwige ruste zijn neergelegd.

Naast de grafsteen van de eerste schenkers van het kerkhof, wordt nog een historische grafsteen bewaard namelijk van Alb. Joës Warning (1861-1914), voormalig geneesheer te Uitgeest.

In de loop der jaren is het kerkhof meerdere malen uitgebreid tot een ruimte voor 750 graven waarvan er 600 bezet zijn met een 1000 nog geregistreerde personen.

In 2006 is een groot deel van het kerkhof, de velden A t/m E, opgehoogd om vrij te komen van het grondwater. Dit betekent dat in alle graven, waarin de laatste begrafenis voor 2006 heeft plaats gevonden, ruimte is voor twee bijzettingen.

Openingstijden

Dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur

Tarieven 2022

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 700
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 430
Onderhoud graf voor de looptijd 485
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 1.615,00
Omgerekend op jaarbasis * 107,67

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 15 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 15 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 700,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.070,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 1.180,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 2.950,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 147,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 91,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 140,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 430,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 430,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.000,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 100,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 35,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Kosten voor tekst op gedenkplaat worden apart verrekend

Aantal urnen per graf: 4
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 140,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 430,00
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 430,00
Totaal bij 1e asbijzetting * 1.000,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 100,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 35,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Kosten voor tekst op gedenkplaat worden apart verrekend

Aantal urnen per nis: 4
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 5 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Verstrooien as 140,00

Er is een strooiweide beschikbaar voor het uitstrooien van de as van een overledene.

* bij minimale looptijd

Evenementen

Allerzielen gedenkdienst met zegening van de graven

2 november 2022 - 19:00 uur t/m 21:00 uur

In een gedenkdienst, verzorgd door leden van de Rafaelgroep, worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Nadien wordt in processie het kerkhof bezocht waarbij de pastor de graven zegent.

Contact

Bezoekadres
Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Langebuurt 37
1911 AS Uitgeest
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving