Protestantse Begraafplaats Bladel

Profiel begraafplaats

De Stichting Protestantse Begraafplaatsen in de Kempen is opgericht op 16 december 2020 per notariële acte. De doelstelling is het op zorgvuldige wijze verzorgen van begravingen op de begraafplaatsen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen.

Momenteel is dat alleen de Protestantse Begraafplaats aan de Oranje Nassaulaan in Bladel. De kerkenraden van de naburige Protestantse Gemeenten te Hoogeloon-Eersel en te Bergeijk overwegen om op termijn ook hun begraafplaats onder te brengen in de Stichting.

De begraafplaats in Bladel dateert van 1800 en was voorheen eigendom van de Protestantse Gemeente te Bladel (voorheen Nederlands Hervormde gemeente). Bij aanvragen voor begravingen is er geen beperking wat betreft religieuze achtergrond.

Foto's

Bron: Beelden van de begraafplaats aan de Oranje Nassaulaan in Bladel

Mogelijkheden

Soort graven
 • Algemene graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • strooiveld
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
  • protestants

Geschiedenis of oorsprong

De begraafplaats is bescheiden van omvang en bestaat uit een rechthoekig veld omgeven door een heg en afgesloten met een ijzeren hekwerk. De begraafplaats biedt plaats aan ongeveer 150 graven met vrij uniforme stèles. Eind vorige eeuw is de begraafplaats voorzien van een urnenveldje bestaande uit 9 urnenkelders waarin ieder 2 asbussen kunnen worden geplaatst. Naderhand is een veldje aangelegd voor het verstrooien van de inhoud van as-bussen, een bestrate afscheidsplaats en ook zijn de paden op het kerkhof van bestrating voorzien. Op de begraafplaats staat een bakstenen lijkenhuisje uit ca. 1872 wat recent is gerenoveerd.

Op de begraafplaats bevindt zich ook een markant uitgegroeide rode beuk die opgenomen is in het Nationaal bomenregister van de voormalige Bomenstichting. Samen met de zeer oude beukenhaag aan de straatzijde van de begraafplaats onderstreept deze beuk het karakter van de begraafplaats als gemeentelijk monument.

Om de soms zeer gedenkwaardige grafzerken een eigen plaats te geven wanneer familie geen prijs meer stelt op verlenging van de grafrechten, is een aparte plaats ingeruimd waar deze zerken het historisch karakter van de begraafplaats verder accentueren.

De grond waarop de begraafplaats is gesitueerd werd op 18 februari 1800 (datum acte van transport) aan de toenmalige “Gereformeerde Gemeente van Bladel, Reusel, Netersel en Hapert” geschonken door de familie Crullenberg uit Bladel. Deze familie waarvan velen schepen van Bladel en Reusel zijn geweest, waren van protestantse huize en veelal lid van het kerkbestuur. Daar omstreeks 1798 door de  landsoverheid bevolen was om de kerkelijke bezittingen in Bladel te verdelen over de verschillende toen actief zijnde kerkelijke genootschappen, ontstond er een probleem wat betreft de begraafplaats rondom de huidige Petrus Banden kerk. Deze begraafplaats zou eigendom worden van de Rooms-Katholieke kerk en het idee dat daar de Protestantse lidmaten begraven zouden worden was niet acceptabel voor het kerkbestuur. Hoogstwaarschijnlijk was dit de directe achtergrond voor deze gift van een toen wat achteraf gelegen stukje grond, “het Bagijne Bussele”. De begraafplaats is ingericht in 1801 waarvoor een lening van 100,- gulden aangegaan werd bij de “armen diaconie” der toenmalige Hervormde Gemeente (let op de verschillende benamingen, hoewel het om hetzelfde kerkgenootschap ging). Interessant is dat in de acte van overdracht is bepaald dat dit stuk grond te alle tijden voorbehouden blijft om als begraafplaats te dienen.

De rode beuk is hoogstwaarschijnlijk omstreeks 1864 op de begraafplaats geplant, samen met de vervanging van de heg met denneboompjes door een beuken en meidoorn heg. Het gegoten ingangshek dateert van 1865.

Openingstijden

De begraafplaats is te bezoeken op afspraak (zie tel. nrs in hoofdscherm) 

Tarieven 2021

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Protestantse Begraafplaats Bladel
Oranje Nassaulaan naast nr 9
5531HZ Bladel

Vooraf toegangssleutel opvragen
Contact
Stichting Protestantse Begraafplaatsen in de Kempen
P.Zwolle
T: 0623069952
E: stprbegrkemp@gmail.com